Käimasolevad projektid

Keskkonnaharidus, loodusturism:
  • Rollimängud keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks Peipsi piirkonnas on Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekt, mida viime ellu koos Venemaa ja Rootsi partneritega
  • Green Mind:  Eesti-Vene koostööprogrammi projekt aitab kaasa piirkonna elanike rohelise mõtteviisi, keskkonnasäästliku ja  energiatõhusa igapäevaelu loomisele Peipsi piirkonnas
  • MAMYFU: Kesk-Läänemere programmi projekt toetab nö „riskantsetes“ kogukondades  elavate noorte potentsiaali ja kogukonnaelus osalemise aktiivsus
  • Lakesperience on Kesk-Läänemere programmi loodusturismi alane projekt, kus osalevad ka Läti, Soome, Rootsi järvepiirkonnad.
  • Elurikkuse teemalised uuenduslikud õppemeetodid - on Erasmus+ projekt koostöös Saksamaa, Unagri, Slovakia ja Poola partneritega
Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:

Maailmaharidus ja kogukonna areng
VÕRGUSTIKUD
  • Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. aastast
  • Borders in Globalisation  on ülemaailmne piiriuurijate võrgustik, kus Peipsi Koostöö Keskus on osalenud uurimustes, rahvusvahelistel konverentsidel, et anda sisendit kodanikuühiskonnast EL välispiirialadel.
Email again: