Majanduslik kirjaoskus 2

Projekti nimi: Inspiring for Biodiversity:
Empowerment of European Citizens for Action through Education on Biodiversity

Rahastaja:
Erasmus +;  nr.2019-1-DE02-KA204-006510

Kestvus:
September 2019 - August.2021

Projekti juht:
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com

Kuidas raha luuakse - iga päev? Miks on Euroopa Keskpanga intressimäärad praegu nii madalad? Mis on  finants- ja majanduskriiside põhjused? Kuidas euroala probleeme selgitada? Kas me vajame majanduskasvu? Mida tähendab majanduslikult ja ökoloogiliselt toimiva majanduse korraldamine? Millised erinevad majandusliku mõtlemise koolkonnad eksisteerivad? Mis on nende erinevate tõlgenduste mõju riigi majanduspoliitikale? Peipsi Koostöö Keskus on partner innovatsiooniprojektis „Värske majandusteadus. Majandusliku kirjaoskuse poole Euroopas “nendel ja muudele küsimustele püütakse jõuda koos kuue partneriga Euroopa Liidust. Koos luuakse seitsmekeelne õppeplatvorm Euroopa täiskasvanute majandusoskusest. Vaata veel https://weltgewandt-ev.de/fresh-up-economics 

Demokraatia õitseb selles, et kodanikel on sõnaõigus. Selleks peavad nad saama aru, mis toimub. Eriti kui tegemist on teemadega, mis määravad nende endi ja kogu ümbritseva ühiskonna elu - veelgi enam kriisi ajal. Majandus mõjutab kõiki ja paljud inimesed ei saa sellest siiski aru. Kuid seda saab ka väga lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. See on ühtlasi ka kaheaastase projekti eesmärgiks. Tulemuseks on erinevate koolkondade majandusteadalaste koostööl loodud õppeplatvorm.  

Keskendume järgmistele teemadele:

 • erinevad vaatenurgad: majandusliku mõtlemise koolkonnad,
 • raha ja kuidas see maailma tuleb,
 • riigi ja turu suhe,
 • ebavõrdsus, õiglus, mitmekesisus,
 • majanduskasv,
 • kriisiohjamise majandusstrateegiad: kokkuhoiupoliitika või suuremad  investeeringuid?
 • Euroopa tulevik: konkurents või / ja koostöö?
 • võlg majanduses ja Iiri võlakriis,
 • maksudest kõrvalehoidumise mõju Lõunale,
 • avalikud hüved ja sotsiaalne heaolu,
 • kliimamuutus,
 • feministlik majandus,
 • naiste mõjuvõimu suurendamine juhtimisel ja ettevõtlusoskused,
 • ränne ja majandus: kas pagulased võtavad teiste töö ära? 

Kogu koolituste materjal on suunatud algajatele lihtsas keeles. Huvilised saavad materjalidega põhjalikumalt tutvuda. Õppeplatvorm sisaldab veel täiskasvanute koolitajatele didaktilisi ettepanekuid. Saadud teadmisi võivad nad kasutada õppetöös.  

Õppeplatvormi esimesed osad avaldatakse 2020. aasta sügisel. Kuni selle ajani pakume oma veebisaidil inspiratsiooni praeguste majandusteemade kohta


Taust

Saksamaa MTÜ Weltgewandt juhitud projekti keskmes oli tõhusate meetodite väljatöötamine ja rakendamine täiskasvanute majandusalaste põhioskuste ja võtmepädevuste suurendamiseks. Keskseteks teemadeks on tervishoid, pensionikindlustus, elukindlustus, haridus ja muud valdkonnad. Ühiskonnas ei ole piisavalt selged teadmised, et mis on majandus ja mida saab nimetada majanduslikeks põhjusteks. 

See põhjustab ebakindlust, eriti kriisi ajal ja ka nagu praegusel  kliimamuutustega seotud väljakutsel kohaneda uute vajadustega: kasvav sotsiaalne ebavõrdsus, hirm töökoha kaotuse ees, digiteerimise jms tõttu. Kodanikud vajavad majanduslikku orienteerumist ambivalentsusega toimetulekuks ja ka nn meelespidamist, et korras hoida humanistlikke väärtusi ja muutustega kaasa minna. 

Euroopa ühiskonnad vajavad omakorda hästi informeeritud kodanikke, et tagada heaolu, rahu ja jätkusuutlikkus.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on tuua kokku majandusteadlased ja täiskasvanute koolitajad seitsmest riigist, et luua sotsiaalmajanduslikud õppematerjalid täiskasvanutele. Eesmärgiks on luua sotsiaalmajanduslik haridus mis moodustaks osa üldisest kodanikuharidusest Euroopas.  See sisaldab õppematerjalide loomist, milles loovad meetodid seotakse majandusliku ja ettevõtlikku mõtteviisi arendamisega. Suurendatakse majandusest arusaamist, ettevõtluse kompetentsi, kriitilist mõtlemist ja inimlikkust.

Tegevused:
 • Viie rahvusvahelise kokkusaamise tulemuseks on majandusliku kirjaoskuse haridusplatvorm (edu-kit) . See sisaldab 15 artiklit teemal majandus ja ränne, eurotsoon, naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ettevõtlusoskuste kaudu, ebavõrdsus, võlad, kliimamuutused jms. Artiklitega on seotud didaktilised tööriistad, mida rakendatakse täiskasvanute koolitustel.
 • Selleks, et tutvustada sotsiaal-majandusliku õppe õppematerjale, korraldab iga projekti partner ürituse, mille raames tutvustatakse platvormi ja selle materjale täiskasvanuhariduse koolitajatele.

 • Täiskasvanute sotsiaalmajandusliku õppetöö korraldamiseks Edu-kit arendamine. Edu-komplekt sisaldab majandussõnastikku. Projekti partnerid vahetavad projekti raames korraldatava õppetöö ajal ekspertalast kogemustvahetamist (materjalide sisu, õpetamine ja koolitamine), mis tagab tekstidest parema arusaadavust.

Projekti tegevused
 • Partnerite kokkusaamine Ljubjanas, Sloveenias novembmri 2019.