Rollimängud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks

Projekti nimi:
Building capacity to use role-play games in Peipsi Lake border region as a new tool for increasing the environmental awareness in education

Rahastaja: 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Kestvus:
01.10.2019 - 31.08.2020

Projekti juht:
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com  
00372 56 636 264

Partners: 
Eesmärk:
Projekti eesmärgiks on suurendada rollimängude kui mitteformaalsete meetodite kasutamist keskkonnahariduses. 

Tulemused:
Projekti peamiseks tulemuseks on tulevase koostöövõrgustiku loomine, et jagada kogemusi rollimängude kasutamiseks Eestis ja Peipsi järve piirialal. Praktiliseks tulemuseks on projekti käigus välja töötatud aruanne. Aruandes antakse praktilisi samme ja tegevusi LARPi kohandamiseks keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks, mis on seotud Eesti formaalse ja mitteformaalse õppekavaga. 

Tegevused:

 • Rahvusvahelise rollimänguseminari korraldamine, et vahetada teadmisi ja kogemusi.
 • Suurendada rollimängude kasutus keskkonnahariduses, rollimängude kui mitteformaalsete meetodite kasutamise tegevuskava loomine.
 • Luua kolm lühikest rollmängu ja testida nende elluviimist kahes Eesti ja kahes Vene koolis.
 • Korraldada õppevisiit Rootsi, et tutvuda, kuidas seal kasutatakse rollimänge mitteformaalse meetoditena.
 • Edendada rollimängude metoodikat, tugevdada kogukonda ja Facebook võrgustik. Projekti kodulehe ja videomaterjalide loomine.

Projekti sündmused:

 • 06.10.2019 - stsenaariumite ideekorje ja koostööseminar
 • 06.10.2019 - stsenaariumite ideekorje ja koostööseminar.

 • Noa 2424 testimine Huvitava kooli konverentsil 15.01.2020


 • Noa 2424 testimine Viimsi Gümnaasiumis 05.03.2020.


 • Päikesepunki testimine Tallinna Larbi Festivalili 07.03.2020


 • Noa 2424 testimine Alatskivi koolis 10.03.2020


 • Mängu Päikesepunk filmivõtted Mustlas