Tulevikuteemaline rollimäng noortele

Projekti nimi
Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks

Rahastajad
Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest
Projekti kestvus
02.09.2019 - 30.06.2020

Projektijuht
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com 

Kodulehekülg
Mängu koduleht on loomisel

Taust
Projektiga tutvustatakse Peipsi piirkonna koolinoorele ja nende õpetajale globaalseid arengu- ja keskkonnaprobleeme läbi aktiivse kaasalöömisega rollimängus. Projekti esimestes etappides koolitatakse tulevasi mängijaid nii temaatiliste kui rollimänguekspertide poolt, et kinnistada õpilaste ja õpetajate teadmisi süvenevate globaalprobleemide olemusest ja ÜRO arengueesmärkide rollist nende lahendamisel. Projekti kulminatsiooniks on LARP tüüpi (Live Action RolePlay, Päris Elus Rollimäng) rollimäng, mille käigus mängitakse võimalikult autentses keskkonnas läbi 2-päevane mäng ökoloogilise katastroofi äärel oleva elu simuleerimiseks. Tulemuseks on globaalprobleemide tajumine ja nende vahetu kogemine koolinoorte, nende perede ja õpetajate poolt. Projekt aitab hoida avalikkuse tähelepanu arengu- ja keskkonnaprobleemidele.

REGISTREERI

Kui oled mängust huvitatud, võid endast või oma grupist märku anda SIIN. Siis teame arvestada ja võtame sügisel ühendust.


Üritused: