Elurikkuse teemalised õppematerjalid

Projekti nimi: 
Elurikkuse teemalised uuenduslikud õppemeetodid 
Inspiring for Biodiversity: Empowerment of European Citizens for Action through Education on Biodiversity


Rahastaja:
Erasmus +;  nr.2019-1-DE02-KA204-006510

Kestvus:
Septemeber 2019 - August.2021

Projekti juht: margitsare@gmail.com

Eesmärk on suurendada liigirikkuse alast teadlikkust Euroopa maades arendades õppematerjale ja õppemetoodikaid koostöös partneritega Saksamaalt, Ungarist, Poolast, Slovakkiast, Austriast

Tegevused:
  • Kodanike koolitusvajaduse analüüs, määratakse teadmised liigrikkusest, millised hariduslikud vahendid ja materjalid on hetkel kättesaadavad.
  • Haridusliku programmi loomine ja parimate näidete koondamine. Hariduslik programm peaks koondama bioloogilisest mitmekesisusest 6 valdkonda, seoses igapäevaelu mõjudega.
  • Hariduslike innovatiivsete materjalide ja juhendite arendamine, mis käsitlevad bioloogilise mitmekesisuse alase hariduse vajalikkust. Kokku arendatakse välja ca 30 tööriista. Hariduslikke materjale testitakse spetsiaalsete ürituste raames, et saada tagasisidet nii koolitajatelt kui ka osalejatelt.  
  • Kommunikatsioonimaterjalide loomine ja arendamine
   Materjalid: