Inspireeriv bioloogiline mitmekesisus

Projekti nimi: 
Inspireeriv bioloogiline mitmekesisus: Euroopa kodanike mõjuvõimu suurendamine bioloogilise mitmekesisuse alase hariduse kaudu 

Rahastaja:
Erasmus +;  nr.2019-1-DE02-KA204-006510

Kestvus:
Septemeber 2019 - August.2021

Projekti juht: margitsare@gmail.com

Eesmärk on suurendada bioloogilise mitmekesisuse alast teadlikkust Euroopa maades. Senisest rohkem suunata tähelepanu pedagooglilisele praktikale. Projektiga püütakse kodanikke suunata mõtlema, et nende tegemised on seotud bioloogilise mitmekesisuse heaoluga. Oluline on, et kodanikud mõistaksid oma igapäevase käitumise seost bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, see omakorda võimaldab neil näha võimalikke tegevusvalikuid. Projektiga soovitakse erinevate Euroopa maade ekspertide abiga luua põhjalikud hariduslikud materjalid. 

Tegevused:
  • Kodanike koolitusvajaduse analüüs, määratakse nende teadlikkus bioloogilisest mitmekesisusest: määratakse millised hariduslikud vahendid ja materjalid on hetkel kättesaadavad.
  • Haridusliku programmi loomine ja parimate näidete koondamine. Hariduslik programm peaks koondama bioloogilisest mitmekesisusest 6 valdkonda, seoses igapäevaelu mõjudega.
  • Hariduslike innovatiivsete materjalide ja juhendite arendamine, mis käsitlevad bioloogilise mitmekesisuse alase hariduse vajalikkust. Kokku arendatakse välja ca 30 tööriista viies fookusalas. Hariduslikke materjale testitakse spetsiaalsete ürituste raames, et saada tagasisidet nii koolitajatelt kui ka osalejatelt.  
  • Kommunikatsioonimaterjalide loomine ja arendamine, hariduslike kommunikatsioonivahendite loomine: temaatiline poster, video, vebinarid jne.  
   
Project events