Loodusõppe programmid

2018. a. valminud kogumik "Ülesanded keskkondliku orienteerumise korraldamiseks", rahastus Välisministeeriumi arengukoostööprojektist.

Pihla piiriraja pajatused

2013. a. MTÜ Seto Adõri tellimusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel valmis õppeprogramm Pihla piiriraja pajatused - programm
Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ on
koostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda.

Loodusõppe projektidega "People with Nature" (2014),  "Tagasi loodusesse" (2010) ja "Loodust õppides" (2007) välja töötatud õppeprogrammid (lisaks eestikeelsetele osaliselt ka vene ja läti keeles).

2014 välja töötatud õppeprogrammid

Lisatöölehed:

Eesti mageveekalade määraja

Peipsi järve mapp

2010 väljatöötatud õppeprogrammid, töölehedPeipsi Koostöö Keskuse partnerite poolt eri projektide toel välja töötatud õppeprogrammid: