PeipsiRing

Projekti nimi: 
ER164 Chudskoye/Peipsi Museums Ring

Rahastaja: 

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi vahenditest. Projekt kogueelarve on 104 502,75  eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 94 052,47 eurot. 

Project is implemented under the European Neighbourhood Instrument and co-financed by the European Union

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Programmi sotsiaalmeedia leht: https://www.facebook.com/estoniarussia/

Kestvus

10.11.2021  - 09.11.2022, 12 kuud.

Partnerid

MTÜ Peipsi Järve Projekt
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Mustvee vallavalitsus
"Gdovi piirkonna ajaloo muuseum"

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @gmail.com


Eesmärk: 
Keskendume Peipsimaa muuseumite ja pärandkultuuri ühenduste koostöövõrgustiku loomisele, koolitus- ja teavitustegevustele. 

Projekti tegevused toetavad Eesti-Vene piiriäärsete kogukondade valmisolekut aktiivseks koostööks piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Tulemused:
  • Suurendada kohalike muuseumide ja kultuuripärandikeskuste töötajate suutlikkust atraktiivsete ja kvaliteetsete teenuste pakkumiseks nii kodumaistele kui ka piiriülestele külastajatele; koolitusprogrammi läbiviimine,
  • Peipsimaa "pealinnades" ehk Mustvees ja Gdovis püsiekspositsioonide arendamine.
  •  Töötame välja uue turismimarsruudi, mis ühendab ümber järve paiknevad sihtkohad ja kultuuripärandi keskused koostöövõrgustikuks
  • Kuna järvepiirkond on koduks erinevatele rahvustele (vene, eesti, seto, vadja jt) ning mitmetele  kultuuridele ( saarte elanikud, vanausulised jne), pööratakse projektis erilist tähelepanu multikultuursele ja keelelisele mitmekesisusele. 

Tegevused:

  • 11.01.2022 seminar-õppereis Setomaa muuseumitesse.


  • Valmis video Peipsimaast (juuni 2022)


  • Peipsimaa muuseumite turismitee "Pärandirada arutelu"  16.06.2022
  • Peipsimaa Muuseumi sünnipäeval rändnätuse avamine ja uuendenud muuseumiekspositsiooni tutvustus.  • Peipsimaa keele - ja kultuuripärandi teemaline rändnäitus Peipsimaal rändamas juulis ja augustis erinevatel südmustel.


Teavitustegevused:PROGRAMMIGA SEOTUD LINGID:

Antud veebileht valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.


DG REGIO website https://ec.europa.eu/regional_policy/en/