PeipsiRing

Projekti nimi: 
ER164 Chudskoye/Peipsi Museums Ring

Rahastaja: 

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekt kogueelarve on 104 502,75  eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 94 052,47 eurot. 

`Project is implemented under the European Neighbourhood Instrument and co-financed by the European UnionEesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
Programmi sotsiaalmeedia leht: https://www.facebook.com/estoniarussia/

Kestvus

10.11.2021  - 09.11.2022, 12 kuud.

Partnerid

MTÜ Peipsi Järve Projekt - lead partner (RUS)
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Mustvee vallavalitsus
"Gdovi piirkonna ajaloo muuseum"

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @gmail.com


Eesmärk: 
Keskendume Peipsimaa muuseumite ja pärandkultuuri ühenduste koostöövõrgustiku loomisele, koolitus- ja teavitustegevustele. 

Projekti tegevused toetavad Eesti-Vene piiriäärsete kogukondade valmisolekut aktiivseks koostööks piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Tulemused:
  • Suurendada kohalike muuseumide ja kultuuripärandikeskuste töötajate suutlikkust atraktiivsete ja kvaliteetsete teenuste pakkumiseks nii kodumaistele kui ka piiriülestele külastajatele; koolitusprogrammi läbiviimine,
  • Peipsimaa "pealinnades" ehk Mustvees ja Gdovis püsiekspositsioonide arendamine.
  •  Töötame välja uue turismimarsruudi, mis ühendab ümber järve paiknevad sihtkohad ja kultuuripärandi keskused koostöövõrgustikuks
  • Kuna järvepiirkond on koduks erinevatele rahvustele (vene, eesti, seto, vadja jt) ning mitmetele  kultuuridele ( saarte elanikud, vanausulised jne), pööratakse projektis erilist tähelepanu multikultuursele ja keelelisele mitmekesisusele. 

Tegevused:
  • 11.01.2022 seminar-õppereis Setomaa muuseumitesse.


Teavitustegevused:
Antud kodulehel olev info on valminud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Ühisgümnaasium ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

PROGRAMMIGA SEOTUD LINGID: