Meist

Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mis aitab kaasa nii Peipsi järve piirkonna kui Euroopa  piirialade tasakaalustatud arengule.

Organisatsooni ajalugu
1993. a. lõpus asutatud organisatsioon alustas tegevust 1994. aastal, kandes nime Peipsi Järve Projekt. Põhieesmärgiks oli keskkonnaprobleemide lahendamine Eesti-Vene piirialal.

90ndatel toimunud  muudatustega sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises keskkonnas tõid kaasa Peipsi järve äärsele multikultuursele elanikkonnale keerulised ajad ja laiendati MTÜ esialgset tegevusvaldkonda. Aastal 2000 sai ühendus uue nime - Peipsi Koostöö Keskus. Käivitati projekte, mille eesmärgiks oli aidata kohalikel inimestel saada uusi oskusi ja teadmisi, et muutunud olukorras edukalt toime tulla. 

Tänased tegevused
Tänaseks on saanud 
rohujuuretasandi ühingust regionaalselt ja rahvusvaheliselt tegutsev organisatsioon. Projekte viime ellu nii erinevates peipsiäärsetes ja -lähedastes omavalitsustes kui ka teisel pool Peipsi järve, Venemaa territooriumil. Arengukoostöö raames toetame säästvat arengut ka naabruspoliitika riikides.

Organisatsiooni kolm strateegilist arengusuunda on: 

  • Kogukonna arengu toetamine
  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  • Piiriülene- ja arengukoostöö
Meie unistused

Meie unistuste Peipsil on kalapaadid, lõbusõidulaevad ja purjejahid. Peipsi kanti läbivad turistide teed, kallastel on mugavaid puhkamisvõimalusi külalistele, kohalikud inimesed saavad tööd ja teenistust erinevates väikeettevõtetes. Peipsi järv ise on kalarikas ja puhas. On loodud harmooniline tasakaal iidsete kultuuritraditsioonide ja kaasaegse elu vajaduste vahel ning hea koostöö ja partnerlussuhted Peipsi järve valgala erinevate riikide ja inimeste vahel.

Selle visiooni saavutamiseks on meil käsil palju ettevõtmisi ning käivitatud erinevaid projekte.