Uudised

Radooni ja GMO teemaliste sotsiaalreklaamidega soovime head Maa päeva

Esmaspäeval, 22. aprillil tähistatakse rahvusvahelist Maa päeva 190 eri riigis üle kogu maailma ja seda olenemata usulisest või rahvuslikust taustast. Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu Maal elutsevatele erinevatele looma- ja taimeliikidele ning nende kaitsele. Meie soovime aga Maa päeva eel kahe sotsiaalreklaamiga juhtida teie tähelepanu natuke teistele Maaga seotud probleemidele. Plakatid on valminud Räpina Ühisgümnaasiumi koolinoorte ühistööna. Radooni ohust räägib Robert, Ragnar, Jana, Melissa ja Anna plakat. Kirke ning Veronika suunavad vaatajaid nägema geneetiliselt muundatud organismide ehk GMO-de tarbimisega kaasnevaid ohtusid.
Mõlemale plakatile on viimase lihvi andnud kujundaja Stella Skulatšjova.

Loe lisaks

PRESSITEADE: Uus Eesti-Vene rahvusvaheline Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi koostööprojekt aitab kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele

15. aprillil toimub Tartus projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ avakoosolek, kus saab kokku projekti juhtkomitee ning partnerid Eestist ja Venemaalt.
Loe lisaks

Sotsiaalreklaam: prügiteemaline video

Kevad on natuke salakaval aastaaeg, mis paljastab kõik selle, mida lumine talv vähem või rohkem edukalt peita on üritanud - muuhulgas prügi. Lisaks linnatänavatele ja parkidele leiab praht järjest enam tee loodusesse - nii metsa alla kui veekogudesse. 

Kuidas see prügi siis ikkagi sinna metsa alla jõuab? Miks küll tundub lihtsam toimetada oma prügikott või autorehvid metsa alla, riskides vahelejäämise korral trahvi ja ühiskondliku häbiga? Aga ometigi nii on ja sellele probleemile on oskusliku ja haarava video abil tähelepanu juhtinud Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased Tarvi Arbma, Mart Lume, Risto Nelk, Reimo Rämman. Lisaks vale jäätmekäitluse taunimisele kutsuvad noored üles jäätmete hulka vähendama ja taaskasutama.

Loe lisaks

Valikute ja tervise teemaline sotsiaalreklaam

Sel pühapäeval, 7. aprillil tähistatakse juba 69. korda ülemaailmset tervisepäeva (World Health Day). Päev tunnustab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) loomist 1950.a. ja pakub võimaluse igal aastal tõsta päevakorda nii globaalsel kui ka iga indiviidi tasandil olevad terviseteemad. Igati asjakohane on selle tähtpäeva eel tutvustada järgmist sotsiaalreklaamide plakatit pealkirjaga “Iga viga kaotab iga”.
Loe lisaks

Täna on rahvusvaheline veepäev, mis keskendub sellele, et kõigi inimeste jaoks oleks puhas vesi ühtemoodi kättesaadav.

Tänavuse veepäevaga soovib ÜRO muuhulgas teadvustada, et maailmas on 2,1 miljardit inimest, kelle kodus puudub puhas joogivesi ning 4 miljardit on kannatanud aastas vähemalt ühe kuu veepuuduse käes. Eestis on puhas joogivesi inimestele kättesaadav, kuid ainult keskkonnahoidlik kasutamine tagab selle, et vett jätkub ka tulevastele põlvkondadele.

Loe lisaks

Parimate sotsiaalreklaamide autorid õppereisil Tallinnas

Kuna juba ainuüksi sõit Räpinast-Alatskivist-Mustveest pealinna võtab aega üle 4 tunni, siis sõideti pealinna kohale 19.märtsil peale koolipäeva lõppu.
20.märtsil külastatakse nii Kommunismiohvrite memoriaali kui Eesti Ajaloomuuseumi sündmusnäitust "Vali parem tulevik". MTÜ Mondo tutvustab oma tegemisi heateokingitustest kuni vabatahtliku tööni.

Õppereis toimub tänu Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabivahenditest rahastatavale projektile "Maailmaharidus Peipsi piirkonnas 2018" 
Loe lisaks

Koolitus Moldova käsitööettevõtjatele

14-15 märts oleme Moldovas, et koolitada Calarasi piirkonna käsitööettevõtjaid turunduse valdkonnas.
Meie ekspert Iti Pällin räägib storytelling ehk lugude kommunikatsiooni olulisusest.
Loe lisaks

Ülesanded keskkondliku orienteerumise korraldamiseks ootavad kasutajaid

Kevad on saabumas ning koos sellega avanevad uued võimalused, mida õpilaste või lihtsalt sõpruskondadega väljas korda saata.
2018. a. viis Peipsi Koostöö Keskus läbi keskkondlikke orineteerumismänge, kus kasutatud ülesanded on nüüd avalikustatud kõigile huvilistele ning ootavad taaskasutust.
Loe lisaks

Gruusia sotsiaalse ettevõtluse teemalise arengukoostöö projekti lõppseminar ja Gruusia partneri toodete esitlus, 11. jaanuaril Eesti saatkonnas Tbilisis

11. jaanuaril toimuva esitlusega Eesti saatkonnas Tbilisis tõmbab otsad kokku meie Gruusia sotsiaalse ettevõtluse teemaline projekt, mida viisime ellu koostöös meie partneri, heategevusühendusega TEMI. TEMI on nii koduks kui ka tööandjaks ligi 70-le sotsiaalse/vaimse/füüsilise erivajadusega inimesele Kahhetis, Ida-Gruusias.
TEMI omab 23 ha maad, kus on viinamarjaistandused, köögiviljaaed ja kasvuhoone. Meie arengukoostööprojekti raames osteti tehnikat ja vahendeid ning alustati orgaaniliste mahlade tootmist ja turustamist. 2018 aasta suvel-sügisel toodeti kokku üle 1700 liitri õuna-, viinamarja- ja granaatõunamahla.

11. jaanuaril on Eesti saatkonda Tbilisis kutsutud diplomaatilise korpuse, sotsiaalsete ettevõtete, ministeeriumite esindajad, et saada lähemalt aimu Eesti arengukoostööst Gruusias ning täpsemalt meie sotsiaalse ettevõtluse ja mahepõllumajanduse projektist. TEMI tutvustab oma tegevusi ja tooteid ning degusteerida saab mahemahlu, mille tootmist alustati projekti raames.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Loe lähemalt projektist.


Loe lisaks

Valga-Valka piiriülese koostöö seminar 31.oktoobril Valgas

Seminari avavad Valga ja Valka linnapead. Seminari ettekanded  käsitlevad piiriregiooni arenguprioriteete ning konkreetsemalt arutatakse uute võimalike projektide üle.

Seminar toimub koostöös Valga ja Valka kohaliku omavalitsusega, Interreg Euroopa projekti EPICAH toetusel. Loe lisaks

EPICAH projekti raport "Piiriefekti suurendamine piiriüleste looduslike ja kultuuriliste pärandite kaitses ja arengus Euroopas”.

Seitse Interreg Euroopa projekti EPICAH partnerorganisatsiooni koostasid aruande teemal “Piiriefekti suurendamine piiriüleste looduslike ja kultuuriliste pärandite kaitses ja arengus Euroopas”.

Aruandes tuuakse välja põhjused, miks Euroopa Liit peaks sekkuma piirialade arengusse, rõhutades nede piirkondade loodus- ja kultuuripärandi ning  piiriüles turismi olulisust. Lisaks selgitatakse piirialade tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte. Lõpetuseks esitatakse Euroopa Komisjonile soovitused selle kohta, mida sellistel aladel peaks ette võtma ja kuidas seda teha, ning kirjeldatakse piirialade parimaid tavu.
Täienduseks aruandele luuakse 2019. aasta lõpuks igale piirialale tegevuskava. Tegevuskava on äärmiselt tähtis, kuna see aitab tagada, et piirialadel viiakse ka edaspidi Euroopa Liidu programme läbi.

Loe lähemalt EPICAH  projekti kohta, mis edendab poliitikameetmete parandamist piiriüleses koostöös loodusliku ja kultuurilise pärandi kaitseks, siit.
Loe lisaks

Peipsi näitus ootab laupäeval külastajaid meisterdama ning kalatoitude ja tervise teemat uurima

Sel laupäeval, 8. sept kell 11-17 ootab külalisi Peipsi järve näitus! Avatud looduskeskuste päeva "Terve Eesti" puhul on noorematele külastajatele valmis pandud kalateemaline meisterdamisnurk ja viskemäng, vanemad külastajad saavad oma teadmisi proovile panna tervise ja toitumise teemal. Ning loomulikult saab uurida Peipsi elustikku tutvustavat näitust.
Loe lisaks

Algab suur suvine Eesti loodusimede avastusretk

12 Tartu- ja Jõgevamaa külastuskeskust, teiste seas püsinäitus Peipsi järve elu tuba, pakuvad 1. juunist kuni 16. septembrini 2018 võimalust tutvuda enda keskusega täiesti uut moodi, võita auhindu ning avastada

Eestimaa loodusimesid. Eesti Vabariigi juubeliaastast inspireerituna on selleaastase H2O külastusmängu teema: Eesti 100 loodusimet.

Loe lisaks

Täna Alatskivil toimuv orienteerumisretk avab õpilastele kestliku arengu teemasid

Täna, 29. mail toimub Peipsi Koostöö Keskuse ja Alatskivi kooli eestvedamisel orienteerumisretk viie Peipsiääre valla koolide õpilasele - kokku osaleb mängus 50 õpilast Alatskivi, Pala, Vara, Kolkja ning Kallaste koolidest.

Kui sõnakombinatsioon kestlik areng ei tekita enamuses noortes liiga palju seoseid ja huvi, siis mängu abil on lootust noortele näidata, mida see tähendab ja kuidas meie igapäevane elu sellega seotud on. Kümnest punktist koosneval rajal tuleb lahendada mitmeid ülesandeid prügi sorteerimisest haiku kirjutamiseni. Kogu retke jooksul on noortel ka kõkutamise ülesanne - kõnni ja kummarda ning võta üles prügi.

Alatskivil toimuv orienteerumismäng on esimene, sellele järgneb 31.mail mäng Mustvees ning 8.juunil Räpinas. Orienteerumisretked on üks osa maailmahariduslikust projektist, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Sellel nädalal on kestliku arengu teemad jutuks ka mujal - 30.maist kuni 5.juunini on kolmandat korda toimumas Euroopa kestliku arengu nädal. See on üle-Euroopaline initsiatiiv, mille eesmärk on erinevate jätkusuutliku arengu eesmärkidesse panustavate tegevuste, projektide ja ürituste nähtavamaks tegemine.

Lisainfo:
Eeva Kirsipuu-Vadi, tel. 5213881

Loe lisaks

Koolitus Minskis nägemispuuetega inimestele loodushariduse võimalustest

Koostöös Valgevene partneritega toimub 20-21 märtsil Minski Botaanikaaias seminar "Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis".

Projekti raames töötatakse välja ka keskkonnahariduslikke
infomaterjale erivajadustega inimestele (reljeefsed infostendid, kaardid, audiogiid jm).
Projekti toetab Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Loe lisaks

Keskkonnaalane ebaõiglus Ida-Virumaal – lühivideod räägivad loo põlevkivi kaevandamise mõjust igapäevaelule

Tänasest on kõigile huvilistele vaatamiseks kaks uut videot põlevkivi kaevandamise mõjude kohta Ida-Virumaal. Maailmaharidusliku SAME World projekti toel valminud videod viivad vaataja Kohtla-Nõmme kanti ning Pagari külla, kus kohalikud elanikud Imre ja Kairi räägivad põlevkivi kaevandamise mõjudest nende elule ja piirkonnale.
Loe lisaks

Otsime veebimängu tutvustajat Teeviida messile 7.-8.detsembril

Veebimängu tutvustaja ülesandeks on haridusmessil Teeviit 7.-8.dets 2017 Tallinnas tutvustada SameWorld veebimängu - http://game.sameworld.eu/
Hea tutvustaja tekitab külalistes huvi ja hasarti mängu vastu ning aitab huvilistel mängule registreeruda ning juhendab neid lühidalt.
Töö on lühiajaline, s.o. 2 päeva Tallinnas. Lisaks võimalikud mänguõhtud noortekeskuses vastavalt kokkuleppele.
Loe lisaks

Loe 28. septembril Tartus 11 riigi kodanikuühiskonna osalusel toimunud seminari kokkuvõtteid ja ettekandeid

28. septembril Tartus 11 riigi kodanikuühiskonna osalusel toimunud seminari kokkuvõte ja ettekanded on leitavad: www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/eap-konverents

Kuula meie Idapartnerluskoostöö seminari uudislugu ja intervjuusid Idaprtnerluse Keskuse teaduri Emmet Tuohy ja AKÜ huvikaitse spetsialisti Agne Kuimetiga Vikerraadios (minutitel 6.38-9.38):

http://vikerraadio.err.ee/…/a83…/uudiste-kokkuvote-kell-1200

Loe lisaks

SAME WORLD heade õpetamistavade konkursi parimaks tunnistati Kreeka võistlustöö


SAME World projekti üle-euroopalise keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise heade tavade konkurssi "Minu klass tegutseb jätkusuutlikult" parimaks tunnistati Kreeka võistlustöö "Ränne üle Egeuse mere - ohustatud inimkond" .

Kui enne jaanipäeva selgusid parimad Eesti tööd (http://www.ctc.ee/leia-kiiresti/uudised/konkursi-minu-klass-tegutseb-jatkusuutlikult-eesti-voitjad-selgunud), siis uue õppeaasta alguseks on välja valitud üheksa eri riigi poolt esitatud 26 õpetamistava hulgast parim. Kõige rohkem hindepunkte sai Kreeka kooli 1st High School of Metamorfosis õpetajate ning õpilaste ellu viidud keskkonnaprogramm "Ränne üle Egeuse mere - ohustatud inimkond" ("Migration over the Aegean Sea - Humanity Endangered"). Kõigil huvilistel on võimalik ingliskeelse võidutööga tutvuda siin.

Rahvusvahelise žürii hinnangul kolm parimat tööd tõlgitakse ka eesti keelde ning nendega saab tutvuda Peipsi Koostöö Keskuse kodulehe vahendusel oktobbrikuus. Kõik kolm parimaks tunnistatud õpetamistava pärinevad Kreekast. Eestist esitatud töödest hinnati kõrgeimalt Sindi Gümnaasiumi õpetaja Signe Lensmenti esitatud õpetamispraktikat keskkonnarändest ja pagulastest, mis saavutas parimate tööde nimekirjas kuuenda koha.

Lisainfo: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi @ gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus


Loe lisaks

Peipsi Koostöö Keskus Kamarova suvelaadal ja väikeettevõtjate seminaril Valgevenes

Peipsi Koostöö Keskus, Sangaste Rukkiküla, Maitseelamuse Koda / Peipsimaa Maitsete Aasta ja Juhus pruulikoda osalesid Kamarova suvelaadal, Valgevenes. Samuti toimus meie ja Narochi piirkonna väikeettevõtjate ümarlaud.

Lõuna-Eesti ettevõtjad pakkusid oma tooteid ja tutvustasime infomaterjale.

17. juunil toimus ka Eesti-Valgevene väikeettevõtluse seminar. Narochi piirkonna ettevõtjad olid väga huvitatud meie väikeettevõtluse toetustest, samuti väike pagari- ja õlletootmise alustamisest.

Üritust toetas Eestis Välisministeeriumi arengukoostöö programmi projekti raames. Loe lähemalt “Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narochi põllumajanduspiirkonnas”
Loe lisaks

Täna räägitakse Tartus konverentsil kliimamuutuste ja keskkonnarände seostest

Kolmapäeval, 26. oktoobril peetakse Tartus rahvusvahelist konverentsi „Kliimamuutused ja keskkonnaränne“, kus on vaatluse all kliimamuutuste mõju meid ümbritsevale keskkonnale ja sellega seotud migratsioonile.

Osalevad õpetajad, haridustöötajad ja teised huvilised saavad vastuse näiteks küsimusele, miks keskkonnarände teema muutub järjest aktuaalsemaks ja kes on kliimapagulane. Konverentsil on osalejaid kokku rohkem kui kümnest riigist.

Loe lisaks

Mõned vabad kohad tasuta koolituskursusele: keskkonnaõiglus, kliimamuutused ja keskkonnaränne


Tasuta koolituskursus toimub perioodil okt.2016 - märts 2017 (3 seminari Tartus+3 veebiloengut) ning osalema on oodatud loodusainete ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, keskkonnahariduse spetsialistid, koolitajad, haridusametlikud ja lapsevanemad.
Sooviavaldus koos oma nime, organisatsiooni nime, ameti ja kontaktidega palun saata eeva.vadi@gmail.com (Eeva Kirsipuu-Vadi, Peipsi Koostöö Keskus, tel 52 13881). Kuna koolitusele on jäänud ainult mõned vabad kohad, siis palume oma soovist esimesel võimalusel teada anda.

Loe lisaks

Valminud on uus keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja keskkonnarändeteemaline e-õppematerjal

Kaheksa riigi ekspertide koostöös valminud e-õppematerjalide kogumik aitab mõista keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja keskkonnarändega seotud küsimusi ja seoseid. Lisaks tekstile on seal üle 35 aktiivõppe läbiviimiseks vajaliku juhendi. Õppematerjali leiavad huvilised aadressilt http://edu-kit.sameworld.eu/ ning seda üheteistkümnes eri keeles.


Loe lisaks

Projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia “ lõppseminar 30 märtsil Tallinnas

EL elurikkuse strateegiast tulenevalt on Eesti valitsus heaks kiitnud Looduskaitse arengukava aastani 2020. Arengukava meede 3.1 näeb ette erinevate ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse hindamise metoodikate väljatöötamist aastaks 2014; looduse hüvede hetkeseisu baastasemete hindamist aastaks 2018; ning avalikkuse teavitamist looduse hüvede väärtustest ja nende väärtuste arvestamist erinevatel ressursikasutuse tasanditel aastaks 2020.

Eesti-Norra ühisprojekt “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia “ eesmärgiks ongi tegeleda nende teemadega ning aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus, toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis.
Projekti juhib Peipsi Koostöö Keskus ning partneriteks on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ,Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ,Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Säästva Eesti Instituut, Keskkonnaagentuur ning Norrast Loodusuuringute Instituut.

30 märtsil toimub Tallinnas projekti lõppseminar, kus tutvustatakse tehtud töid - siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikat, ökosüsteemiteenuste seire indikaatorite nimekirja ning soovitusi kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel ning arutatakse, kuhu ja kuidas peaks ökosüsteemiteenuste kontseptsiooniga edasi liikuma.
  Projekti lõpparuannet saab lugeda siit.
                                                                     
Loe ka Aija Kose ja Eeva Kirsipuu-Vadi artikli Eesti järvede seisundist ja ökosüsteemiteenuste rahalisest väärtuses “Postimehe” veebiväljaandes

Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanism ning KIK.

Lisainfo: Margit Säre, margitsare @gmail. com Loe lisaks

22. aprill on üleilmne Maa päev

Rahvusvahelist Maa päeva korraldatakse 22. aprillil ÜRO eestvedamisel 1970. aastast. Maa päeva tähistamise eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu keskkonnaprobleemidele.

Loe lisaks

Suur sügissaak Pihkvas - lõppemas on tulemuslik keskkonnahariduslik koostööprojekt

Täna, 11.septembril, algab Pihkvas kahepäevane Eesti, Läti ja Venemaa loodushariduse spetsialistide seminar. Arutatakse keskkonnahariduse hetkeseisu ja tulevikuperspektiive ning tutvustatakse septembris lõppeva projekti „Inimene ja loodus“ raames valminud õppematerjale. Seminari teisel päeval külastatakse projekti loomingukonkursile saadetud töödest koostatud näitust Pihkvas ning looduskaitsealade külastuskeskust Irboskas.
Loe lisaks

28.aug toimub projekti "Inimene ja loodus" lõpuseminar Tartus

Veel on mõned vabad kohad neljapäeval, 28. augustil Tartu loodusmajas (Lille 10) toimuvale projekti „Inimene ja loodus“ lõpuseminarile. Seminari korraldavad Tartu loodusmaja ja Peipsi Koostöö Keskus. Oodatud on õpetajad, loodusevahendajad ja kõik teised huvilised.
Lisainfo ja registreerumine SIIN
Loe lisaks

Peipsi Koostöö Keskus tutvustas Lohusuu Kalurite päeval Peipsi näitust

13.juulil oli Lohusuu Kalurite päeva külastajatel võimalus mängida äraarvamismängu Peipsi rekordkaladest ja pool-veelistest imetajatest, lahendada ristsõnu, panna kokku selgrootute puslesid ja küsida küsimusi Peipsi järve kohta. Huvilisi kutsuti Kasepääle näitusele "Peipsi järve elu tuba". 

Peipsi Koostöö Keskuse osales Kalurite päeval projekti People with Nature toel, mida rahastatakse Eesti-Läti-Vene koostööprogrammist ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.
Loe lisaks

28.juunil on Peipsi näitus avatud kuni kella 19-ni

Ootame külastajaid Tiheda külas asuvale püsinäitusele "Peipsi järve elu tuba" sel laupäeval, 28.juunil tavapärasest kauem. Algusega kell 19:00 toimub näitusemaja taga kontsert Kasepää rannapidu 2014, niiet kuni kontserdi alguseni saavad kõik huvilised tulla Peipsi näitust uudistama.
Näituse kohta lisainfot leiate /peipsi-piirkond/naitus.

Loe lisaks

Täna, 16.juunil algas rahvusvaheline looduslaager ehk mis on ühist hommikuvõimlemisel ja puutööl

Projekti „People with Nature“ raames toimub 16.–20. juunil 2014 Võrumaal Rogosi mõisas rahvusvaheline looduslaager. Laagri eesmärgiks on koos naaberriikide osalejatega õppida tundma Eesti loodust ning mõista paremini inimese ja looduse vahelisi seoseid. Sarnased laagrid on toimunud ka Lätis ja Venemaal. Nüüd korraldavad seda Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus Eestis.
Loe lisaks

Õpilased uurivad näitusel Peipsimaa loodust

Täna, 27. mail toimub Eesti-Läti-Vene koostööprojekti viimane Peipsi-teemaline õppepäev. Õppeprogrammi „Suur järv Peipsi“ viiakse läbi Mustvee külje all Tiheda külas Peipsi püsinäitusel ning ka rannas. Lisaks külastavad õpilased Kallaste liivakivipanka ning Alatskivi lossi.

Loe lisaks

Loovtööde konkursi "Inimene ja loodus" laagrisse saajad selgunud!

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Pihkva Andekate Laste Arendamise Regionaalse Keskuse eestvedamisel ning Peipsi Koostöö Keskuse kaasabil korraldatud loovtööde konkurss „Inimene ja loodus“ on lõppenud ning laekunud tööde seast on valitud osalejad rahvusvahelisse looduslaagrisse, mis toimub 16. – 20. juunil 2014 Rogosi mõisas. Konkurss viidi läbi ühisprojekti "People with Nature" toel. Vaata laagris osalejate nimesid ja täpsemat infot siit.
Loe lisaks

KUTSE seminarile "Eesti märgalad 2014" 6. veebruaril Tartus

Eesti Märgalade Ühing koos sõpradega kutsub osalema rahvusvahelise märgalade päeva puhul korraldataval seminaril Tartu Loodusmajas. Kuna käesoleval aastal on rahvusvahelise märgalade päeva teemaks "Märgalad ja põllumajandus", siis räägitakse seminaril põhjalikumalt põllumajanduse ning märgalade seosest Eesti kontekstis. Muuhulgas käsitletakse märgalade kui väärtuslike ökosüsteemide taastamist ja loomist - Eestis järjest laienevat tegevust, millega saab näiteks vähendada põllumajanduse negatiivset mõju Läänemerele. Samuti tutvustatakse uuemaid märgaladega seotud loodushariduse projekte ning töövahendeid. Välja kuulutatakse ka Alam-Pedja looduskaitseala 20. aastapäev ning sellega seotud ürituste kava.
Esinejate hulgas on nii riigiametnikke, teadlasi kui ka lihtsalt märgalade sõpru, ettekannetest ja töötubades osaleja peaks saama mitmekülgse ülevaate praegu ja lähitulevikus Eesti märgaladel toimuvast.
Loe lisaks

Kasepää ja Mustvee pered avastavad perepäeval Peipsimaad

Täna, 4. jaanuaril toimub Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel perepäev. Päeval osalevad tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega pered Kasepää vallast ja Mustveest, kokku võtab päevast osa 24 inimest. Päeva läbiviimiseks kogus Peipsi Koostöö Keskus möödunud aastal annetusi. Laekunud 574 euro abil kaetakse transpordi-, toitlustuse ning vaatamisväärsuste ja töötubade kulud.

Loe lisaks

Koolivaheajal korraldatav perepäev ootab toetajaid

Talvisel koolivaheajal korraldab Peipsi Koostöö Keskus tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega Peipsimaa peredele (ligi 24 inimesele Mustvee ja Kasepää kandist) ilusa, väljasõitudega, perepäeva. Selleks kogume aktiivselt rahalisi annetusi.
Loe lisaks

28. novembril toimub XI Peipsi Foorum Narvas

28. novembril korraldab Peipsi Koostöö Keskus koostöös oma partnerite Tartu Ülikooli Narva Kolledzi ja Chudskoe Projektiga Pihkvast juba  järjekorras üheteistkümnenda Peipsi Foorumi. Kuna Foorum toimub sel aastal Narvas, on selle alapealkirjaks Narva Foorum.
Loe lisaks

Peipsi Koostöö Keskus jagab loodusteadmisi spordiüritusel Tartus

Pühapäeval, 6.oktoobril 2013 toimub Tartu MINI Nelikürituse 2013 lõpetamine Tartus Lõunakeskuses. Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus viivad üritusel läbi erinevaid loodushariduslikke tegevusi - meisterdada saab liivapilte, kassikakku ja lahendada kalanimede otsimismängu.
Loe lisaks

Noored uurivad rahvusvahelises laagris Läti loodust

Täna, 22.juulil algab Lätis rahvusvaheline looduslaager, kus osaleb 9 noort Eestist. 6-päevane programm viib Eestist, Lätist ja Venemaalt pärit noored Riia lähedale. Laagri eesmärgiks on uurida looduse mitmekesisust ja tutvustada erilisi looduskaitsealasid Lätis. Aga ka oma naabritega lihtsalt paremini tuttavaks saada.
Loe lisaks

Uus Jänku-Jussi multikas räägib Peipsi järvest

Alates 10. juulist saavad lapsed vaadata Peipsi järve teemalist Jussi multikat, kus Jänku-Jussi perekond külastab Kasepääl asuvat Peipsi järve näitust. Juttu tuleb näiteks Peipsi järve suurusest, järves elavatest kaladest ning sellest, kas kaladele riigipiir kehtib. Multikas on kõigile huvilistele kättesaadavad internetiaadressilt http://www.lastekas.ee
Jussi multikas valmis Peipsi Koostöö Keskuse ning Lasteveeb OÜ koostöös tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.
Loe lisaks

Peipsi Koostöö Keskus kogub perepäeva jaoks rahalisi annetusi


Tänavu oma 20. tegevusaastat tähistav Peipsi Koostöö Keskus plaanib sünnipäeva puhul korraldada tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega Peipsimaa peredele (ligi 24 inimesele Mustvee ja Kasepää kandist) ilusa, väljasõitudega, perepäeva Peipsi ääres. Võiks ju arvata, et kui elad Peipsi lähedal, siis oled näinud kogu selle ilu. Samas on kitsikuse korral just vaba aja veetmise võimalused need, mille pealt kokku hoitakse - Peipsi järve näituse või Alatskivi lossi külastus on jäänud paljudel kaugesse tulevikku ootele.

Peipsi päeva korraldamiseks loodame koguda vähemalt 570 eurot, mille eest saame katta transpordi- ja toitlustuskulud ning tasuda vaatamisväärsuste külastuste eest. Juhul, kui annetusi koguneb rohkem, saame läbi viia enam aktiivtegevusi või kaasata suurema arvu osalejaid. Peipsi Koostöö Keskuse liikmed viivad päeva ise läbi - igapäevaselt korraldame loodushariduslikke õppepäevi koolidele, sh programmi Peipsi järve reisipäevik, niiet perepäeva korraldamiseks inspiratsiooni ja oskusi jätkub.


Peipsi Koostöö Keskuse arveldusarve:
Swedbank 221012449629
märksõna: toetus (toetaja isikukood*)


Annetuste kogunemist saab jälgida SIIT


Loe lisaks

Peipsi järve näitusel saab mängida linnubingot ja panna kokku kalamudelit

5. juunil esitleb Peipsi Koostöö Keskus Kasepääl käed-külge eksponaatidega täiendatud näitust Peipsi järve elu tuba. Näituse külastajad saavad ära arvata kala pikkust, panna kokku kalamudelit või Peipsi puslet, mängida linnubingot, proovida jalga kalamehesäärikuid jne. Kokku on näitus täienenud ligi kümne erineva mängulise eksponaadiga. Loe lisaks

Paljulapselise pere heaks koguti 1125 eurot

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ja Peipsimaa Külastuskeskus kogusid novembris ja detsembris ühiselt annetusi Peipsi järve äärses vallas elava noore 4-lapselise pere heaks. Loe lisaks

Noorele 4-lapselisele perele on lahked annetajad kinkinud juba 815 eurot, loodame enne jõule koguda veel 65 eurot.

Järjest enam leidub neid inimesi, kes endale jõulukingi asemel paluvad teha kingituse kellelegi, kel seda tõesti vaja on. Peipsi Koostöö Keskus ja Peipsimaa Külastuskeskus on novembri keskpaigast alates kogunud annetusi ühe Peipsi ääres elava noore 4-lapselise pere jaoks, et neile kinkida jõuludeks automaatpesumasin ning narivoodi. Hetkel on seatud eesmärgist, st 880 eurost veel puudu 65 eurot. Seega ootame endiselt lahkeid kinkijaid. Annetuste kohta leiab rohkem teavet: www.ctc.ee/toeta

Loe lisaks

28.-30. novembril toimus Pihkvas Greenman projekti raames rahvusvaheline seminar "Linna maastikuarhitektuur". Seminari raames esitles Peipsi Koostöö Keskus ka vastvalminud kalendrit Tartu, Rezekne ja Pihkva haljasalade kohta.

Seminar nimega "Urban Landscape Design" oli jagatud kolme ossa - esimene keskendus asukoha küsimustele linna haljasalade majandamisel, teine säästva maastikuarhitektuuri põhimõtetele ning kolmas osa toimus ümarlaua vormis - maastikuarhitektuuri ideede rakendamine Greenman projekti sihtobjektidel.
Loe lisaks

12.-13. september korraldab Peipsi Koostöö Keskus rahvusvahelise seminari haljasalade majandamisest

12-13. september korraldab Peipsi Koostöö Keskus haljasalade majandamise alase seminari „Keskkonna planeerimine linnaaladel  (“Environment Management in Urban Areas”), Eesti-Läti-Venemaa ühisprojekti „GreenMan“ raames. Seminaril osalevad Eesti, Läti ja Vene piirialade suuremate linnade – Tartu, Rezekne ja Pihkva – haljasalade majandamisega tegelevad spetsialistid. Projekti peaeesmärgiks on parandada olemasolevate haljasalade olukorda ja suurendada roheluse hulka linnapildis. Loe lisaks

Loovtööde konkurss "Inimene ja loodus"

Eesti-Läti-Vene keskkonnahariduseliku koostööprojekti raames kuulutati välja koolinoorte loovtööde konkurss "Inimene ja loodus" tähtajaga 1.märts 2014. 
Loe lisaks

Loodusretk tõestab, et liikumispuue ei ole takistuseks loodusesse minekuks

Peipsi Koostöö Keskuse ja MTÜ Händikäpp eestvedamisel toimub 9.-12. augustil Läänemaal looduslaager liikumispuudega inimestele. Vaatamata sellele, et võimalused tänases Eestis ratastooliga loodusesse minekuks on ääretult napid või puuduvad üldse, on laagri korraldajad suutnud koostada 4-päevase programmi just liikumispuudega inimestele. Loe lisaks

VII Piiriülese koostöö suvekool, 13.-17. august

Peipsi Koostöö Keskus korraldab juba seitsmendat korda piiriülest koostööd käsitleva suvekooli, mille teemaks sel aastal on piirialade areng läbi haridus-, keskkonna- ja ettevõtjate koostöö. Loe lisaks

Eesti-Läti-Vene koostööprojekt ühendab jõud parema keskkonnahariduse nimel

Aprillikuus alanud koostööprojekt lühinimega „Inimene ja loodus” ühendab oma tegevustega 11 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt, mittetulundussektorist riiklike asutusteni. Eestist osalevad projektis Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Kahe ja poole aasta jooksul toimub koolitusi, koostatakse viis näitust, töötatakse välja erinevaid õppematerjale ning arendatakse keskkonnahariduse keskusi.
Loe lisaks

Mustvees toimub 31. mail Maailmapäev

Maailmapäeva eesmärgiks on tutvustada, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.

Loe lisaks

Algab ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülene koostööprojekt “GreenMan”

1. mail 2012 sai alguse rahvusvaheline “GreenMan” projekt (täisnimega – “Tartu, Rezekne, Pihkva: Eesti-Läti-Vene piiriala linnade keskkonnasõbralik linnaarendus ja planeerimine”), mida rahastab  Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm. Loe lisaks

Räpinas toimub 2. mail Maailmapäev

Maailmapäeva eesmärgiks on tutvustada, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. Loe lisaks

Õppereiside sari annab Lõuna-Eesti õpetajatele uusi ideid

Laupäeval, 14. aprillil toimub esimene Lõuna-Eesti bioloogia- ja geograafiaõpetajatele mõeldud õppekäik Peipsimaale. Sellega algab Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel korraldatav viiest väljasõidust koosnev loodusõppekäikude sari, kus tutvutakse huvitavate ja erinevate võimalustega klassiekskursioonideks Eestis ja Põhja-Lätis.
Loe lisaks

Uus veemajandusalane artiklitekogumik

Novembri lõpus valmis Peipsi Koostöö Keskusel uus inglise- ja venekeelne artiklitekogumik, mille teemaks on piiriülene veemajandus Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia maades ja kolmanda sektori roll selles. Lähemalt tutvustatakse Peipsi järve, Dnestri jõe, Doonau delta, Kura-Araksi ja Chu ning Talasi jõgede näiteid.
Loe lisaks

24. novembril toimub Tartus IX Peipsi Foorum

24. novembril korraldab Peipsi Koostöö Keskus koostöös oma partnerite Forum Balticumi, SA Emajõe Jõeriigi ja Chudskoe Projektiga  juba  järjekorras üheksanda Peipsi Foorumi, mis sel aastal leiab aset Tartus. 
Loe lisaks

Peipsi järve näitusel uued lahtiolekuajad

Näitus "Peipsi järve elu tuba" on avatud talvehooajal T-N kl 10-14, aadressil Sõpruse 84, Kasepää, Jõgevamaa. Näitusel saab endiselt vaadata, kuidas näevad välja Peipsi järves elavad kalad, huvilised leiavad teavet Peipsi-äärsest elust. Turismiinfoga varustab külastajaid Peipsi Infokeskus. Lisateave siit või info@peipsi.ee
Loe lisaks

Looduslaager Pärnumaal

29.-31. juuli toimub erivajadustega inimeste looduslaager.
 Eestis on loodud palju erinevaid võimalusi loodusradade näol minna rappa või metsa. Enamasti pakutakse võimalusi lasteaialastest pensionärideni, kuid vähesed mõtlevad sellele, kuidas pääsevad nendele radadele erivajadustega inimesed.
Seega läheme kolmeks päevaks looduslaagrisse Pärnumaale ja Viljandimaale, et saada teada uusi teadmisi ja väärtustada liikumispuudega inimeste võimalusi ning vajadusi eluslooduse tundma õppimisel.
Koostöös MTÜ Händikäpp liikmetega korraldatavas laagris külastatakse praktilise loodusõppe eesmärgil erinevaid loodusradasid, toimuvad töötoad ja arutelud.
Loe lisaks

KUTSE: Piiriülese veemajanduse suvekool 14.-18. august 2011

Kutsume teid osa võtma rahvusvahelisest suvekoolist „Piiriülene veemajandus ja säästev areng Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia (EECCA) riikides”, mis toimub 14.-18. augustil 2011 Peipsi ääres ning mis toob kokku üle 20 veemajanduse küsimustega tegeleva MTÜde esindaja, veemajanduse eksperdi ja kohalike omavalitsuste esindaja EECCA riikidest.
Loe lisaks

Eesti ja Venemaa allkirjastasid regioonidevahelise ja piiriülese koostöö vastastikuse mõistmise memorandumi

18. veebruaril 2011allkirjastasid regionaalminister Siim Kiisleri ja esmakordselt Eestis ametlikul visiidil viibiv Vene Föderatsiooni regionaalarengu minister Viktor Basargin Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Regionaalarengu ministeeriumi regioonidevahelise ja piiriülese koostöö vastastikuse mõistmise memorandumi.
Loe lisaks

Uued programmid, raamatud ja ekspositsioonid abiks märgalade teema tutvustamisel. Projekti "Tagasi loodusesse" lõpuseminar 28. jaanuaril 2011 Tartus

  28. jaanuaril 2011 algusega kell 10 toimub Tartu Ülikooli raamatukogus Eesti-Läti ühisprojekti Tagasi loodusesse lõpuüritus. Seminaril tutvustatakse uusi loodushariduslikke õppematerjale ja  -vahendeid märgalade uurimiseks. Kahe viimase aasta jooksul on valminud nii kooliõpilastele kui teistele loodushuvilistele mõeldud materjale alates loodusõppeprogrammidest ja lõpetades sooteemalise lauamänguga. Õppematerjalide autoriteks on eelkõige projektimeeskond ise ehk Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Keskkonnaameti ning Gauja ja Kemeri rahvuspargi töötajad.  Loe lisaks

Peipsi kalavarud on tõusuteel

15.-19. novembrini toimus kalapüügikomisjoni 31. istung, kus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni esindajad arutasid piiriveekogude kalavarude seisu ning leppisid kokku järgmisel aastal Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest püütavad kalakogused.
Loe lisaks

Algas uus projekt "HansaLinks"

Peipsi Koostöö Keskus alustas koos Venemaa ja Saksamaa partneritega uut projekti “HansaLinks: Hansalinnade ajalooline kogemus ning tänapäevane kultuurikorraldus“.
Loe lisaks

Tartumaa õpilaste õppereis Pärnumaale

16.- 18. september toimus kolmapäevane õppereis Pärnumaale, Tartu maakonna 6.- 12.klassi parimatele loodusainetundjatele ning nende juhendajate.  Õppereisil osales 35 õpilast ja 14 õpetajat kümnest Tartumaa koolist. Loe lisaks

Algab piiriülese koostöö suvekool

Täna algab Värskas viies rahvusvaheline piiriülese koostöö suvekool „Cross border cooperation and regional sustainable development in the European border areas, on the EU immediate neighborhood“
Loe lisaks

Kutsume lapsi vanuses 7-13 aastat veetma sisukat suvepäeva Peipsi ääres!

Kutsume lapsi vanuses 7-13 aastat veetma sisukat suvepäeva Peipsi ääres, väljasõiduga Tartust 5., 9. ja 12. augustil, kus lapsed saavad kätt proovida laastupunutiste- ja vilepilli meisterdamisel, küünalde valmistamisel, pitsattrükkimisel, tutvuda kalameeste igapäevatööga – kalavõrkude puhastamisest kalaküpsetamiseni, käia väikesel matkal ja teha palju muudki.
Loe lisaks

KUTSE: Loodusmängude mängimine 8.mail

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Peipsi Koostöö Keskuse ja Keskkonnaametiga kutsuvad taas loodusesõpru mängima loodusmängude loomise konkursi parimaid töid.
Loe lisaks

Kevadised õppepäevad märgaladel

Peipsi Koostöö Keskusel on valmimas kolm uut loodusõppeprogrammi, mille eesmärk on õppida  tundma erinevaid märgalasid tehes erinevaid vaatlusi ja praktilisi töid.
Loe lisaks

KUTSE: Konkurss osalemiseks rahvusvahelises lastelaagris Soomaal

Keskkonnaamet kuulutab koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Kemeri ja Koiva rahvuspargiga välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse laste looduslaagrisse. Looduslaager toimub 9.-11. juunil 2010 Soomaa rahvuspargis ning sinna on oodatud osalema 10 õpilast Eestist ja 12 Lätist. Loe lisaks

Täna tähistatakse üle maailma Maa päeva

22. aprillil tähistatakse ülemaailmset Maa päeva. Maa päeva tähistamine sai alguse 1970. aastal USA-s, kus miljonid ameeriklased protesteerisid tänavetel keskkonna saastamise vastu.
Loe lisaks

Märgalade päeva tähistamise konkursil auhinnatud koolid

Peipsi Koostöö Keskus kutsus üles 2. veebruaril tähistama koolides rahvusvahelist märgalade päeva. Sellega soovisime juhtida tähelepanu märgaladele ja nende kaitse tähtsusele.  Meil on suur rõõm, et sellele üleskutsele vastas 21 kooli Tallinnast Värskani. Loe lisaks

Märgalade päeva tähistamise konkurss koolidele

Üleskutse koolidele: “Hoolime meie märgaladest!”

Peipsi Koostöö Keskus, koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Keskkonnaametiga, kutsub teid üles 2. veebruaril - rahvusvahelisel märgalade päeval - korraldama erinevaid märgaladega seotud tegevusi
Loe lisaks

Peipsi Koostöö Keskus on kolinud!

Alates 4. jaanuarist 2010 asub Peipsi Koostöö Keskus uuel aadressil: Tartus, Puiestee 71A. Telefoninumbrid ja e-posti aadressid ei ole muutunud. Loe lisaks

2009

Uudised ja pressiteated aastast 2009 Loe lisaks

Märgaladeteemalise koolikalendri esitlus

Peipsi Koostöö Keskusel on väga hea meel teatada, et kevadel välja kuulutatud foto- ja joonistuskonkursi „Märka märgalasid!“ paremad tööd on vormistatud lõbusa märgaladeteemalise koolikalendrina, mis pakub avastusrõõmu järgneva kahe aasta vältel. Loe lisaks

Foto- ja joonistuskonkursi võidutööd selgunud!

21. septembril lõppes kooliõpilaste foto- ja joonistusvõistlus "Märka märgalasid!". Võistlus korraldati paralleelselt Eestis ja Lätis Peipsi Koostöö Keskuse ja Kemeri rahvuspargi poolt.  Loe lisaks

KUTSE: Muuseumide koolitus 26. oktoobril Tartus

Peipsi Koostöö Keskus kutsub Teid koolitusele 26.oktoobril 2009 Eesti Rahva Muuseumi Näitusemaja loengusaalis (ERMi näitusemaja, J. Kuperjanovi 9, Tartu).  Koolitus hõlmab kogumispoliitika teemasid ja MUIS-i. Loe lisaks

Uued õppeprogrammid märgaladel

Peipsi Koostöö Keskusel on valmimas kolm uut loodusõppeprogrammi, mille eesmärk on õppida läbi vaatluste ja praktiliste tööde tundma erinevaid märgalasid. Loe lisaks

Loodusmängude loomise konkurss

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Peipsi Koostöö Keskuse ja Keskkonnaametiga kutsuvad kõiki looduse - ja mängusõpru osalema loodusmängude loomise konkursil.

Loe lisaks

Foto- ja joonistuskonkurss

Peipsi Koostöö Keskus kuulutab välja foto- ja joonistuskonkursi “Märka märgalasid!“. Ootame kõiki noori jäädvustama Eesti märgaladel oma elamusi fotosilma või joonistusvahendite abil – põnevaid ja erilisi hetki, kohtumisi luhtadel, madal- ja siirdesoodes, rabades, merekaldal või porilombis. Loe lisaks

EELTEADE: Muuseumide ümarlaud Alatskivil

Kutsume Teid 04. mail 2009 algusega kell 11.00 Alatskivil Apollo Belvederes (Hirveaia 1) toimuvale muuseumide ümarlauale projekti „Kogukonna toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve piirkonnas“ raames. Loe lisaks

Märkame märgalasid koos!

Peipsi Koostöö Keskusel on suur rõõm teatada, et rahastuse on leidnud Eesti-Läti Programmi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritav koostööprojekt „Märgalade kaitse tõhustamine läbi keskkonnateadlikkuse koostöövõrgustike tihendamise“. Loe lisaks