Rollimäng kui vahend keskkonna- ja maailmahariduslike teemade teadlikkuse tõstmiseks

27. April

Peipsi Koostöö Keskus on oma uutes projektides katsetamas rollimängu kui vahendit  loodus- ja maailmahariduslike teemade teadlikkuse tõstmiseks. Käimas on järgnevad projektid:

  • Peipsi Koostöö Keskusel on käimas  keskkonnateemalise rollimängu “Mis seal toimub?” pilootprojekt, mille käigus viiakse 2019. aasta juunis Tartu loodusfestivali ajal läbi Tartu linnarahvale avatud keskkonnateemalise päris elus rollimäng ja mängu läbiviimise kiirkoolitus. Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/mis-seal-toimub 
  • Alates märtsist 2019 on käimas Bridge 47 rahastatud maailmahariduslik projekt „Mining in my mind“, mille eesmärgiks on välja arendada interaktiivne põlevkivi kaevandamise teemaline töötoa programm, mis näitlikustab kaevandamise mõju kohalikul ja ka globaalsel tasandil. Põlevkivi kaevandamise teemalise töötoa programmi loomiseks luuakse Peipsi Koostöö Keskuse poolt lühikene video, mis tutvustab noortele põlevkivi kaevandamise mõjusid. Rohkem infot:   http://www.ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/mining-in-my-mind
  • 2019. aasta sügisel saab alguse maailmahariduslik projekt „Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks“. Projektiga tutvustatakse Peipsi piirkonna koolinoortele ja nende õpetajale globaalseid arengu- ja keskkonnaprobleeme läbi aktiivse kaasalöömisega rollimängus. Projekti kulminatsiooniks on LARP tüüpi (Live Action RolePlay, Päris Elus Rollimäng) rollimäng, mille käigus mängitakse võimalikult autentses keskkonnas läbi 2-päevane mäng ökoloogilise katastroofi äärel oleva elu simuleerimiseks. Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/futularp 
  • "Healthy river-Healthy Sea" projektis töötavad Põhjamaade MTÜd kaasava veemajandusteemadega. Noorte teadlikkuse suurendamiseks kasutatakse vabatahtlikku vee-monitooringut ning ka rollimänge.

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020