Rootsi, Soome, Eesti ja Läti arutavad järveturismi teenuste ühisturunduse üle 22.-23. augustil Alatskivil

22. August

22.-23. augustil toimub Alatskivil Lakesperience projekti partnerite arutelu järveturismi teenuste ühisturunduse üle. Kokkusaamine toob kokku seitse projekti partnerit, kes tugevdavad ettevõtlus- ja turundusalast koostööd 20 Soome, 20 Rootsi, 15 Eesti ja 15 Läti asutuse vahel, mis tegelevad järvepiirkondades majutus-, toitlustusteenuste, spordi – ja aktiivtegevuste, kalastamise ning saunaturismi teenuste pakkumisega.  

Lakesperience projekt ühendab: Pyhäjärvi ja Näsijärvi järvi Tamperest Soomes, Åsunden, Järnlunden ja Stora Rängen järve Lõuna-Linköpingus Rootsis, Peipsi järve Eestist ja Burtnieki järve Lätist kui ühist turismiatraktsiooni. Partnerite kokkusaamisel on arutluse all turundusstrateegia, mis on eelkõige suunatud Saksa turistidele. 

Lakesperience projektijuhi Margit Säre sõnul on väga oluline pidevalt arendada ja uuendada turundusstrateegiat, et tõsta regioonide elujõulisust. Seetõttu on projekti kohtumine just suunatud regioonide turunduse peamistele tegevustele, kommunikatsioonile ja võtmesõnumitele. “Käesoleval kohtumisel on meie eesmärgiks arendada ühiseid müügijuhiseid, Saksamaal toimuvate müügisündmuste ja järvefestivalide kontseptsiooni”, ütles Säre.  

Kesk-Läänemere piirkonna projekt "Lakesperience" tegeleb järvepiirkondade arenguga Põhjalas, eesmärgiga suurendada järvepiirkondade atraktiivsust ning arendada jätkusuutlikku loodusturismi, kohalikku majandust ja töökohtade loomist maapiirkonnas.

Lakesperience projekti rahastab Interreg Kesk-Läänemere programm ja kaasfinantseerib Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/lakesperience

Rohkem infot:

Margi Säre

Peipsi Koostöö Keskus
Tel +372 5088409
www.ctc.ee


Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020