Sotsiaalreklaamikonkursi parimad tööd räägivad nii jäätmetest ja loodusreostuses, GMO-st kui ka inimeste elustiilist ja valikutest.

18. February

Hilissügisel toimunud sotsiaalreklaamikonkursil osales 57 Peipsimaa noort, kõik tööd olid eranditult mitme peale tehtud. Kokku esitati 16 tööd – enamus plakatitena, sh mitmeosalised plakatid, kuid üks töö oli ka videofilm.


Tööde hindajateks olid tuntud reklaamilooja ja koomiksisarja „Pesakond“ autor Madis Ots, kirjanik ja ajakirjanik Urmas Vadi ja Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Eeva Kirsipuu.

Välja valiti neli parimat tööd, lisaks tõsteti esile veel kahte tööd, kuid vaimukaid ja huvitavaid töid on tegelikkuses rohkem. 

Parimate tööde hulka jõudsid kolm plakatit ning üks video

Video valmis Räpina Ühisgümnaasiumi 11.klassi õpilaste Tarvi Arbma, Mart Lume, Risto Nelgi ja Reimo Rämmani ühistööna ning videode keskmes olid jäätmed. Madis Otsa hinnang tööle oli: „Väga vingelt teostatud!“

Kui videosid esitatigi konkursile vaid üks – see-eest väga tugev töö, siis sotsiaalreklaamide plakatite osas oli valik lai, mõned tööd olid ka mitmeosalised. Plakatite esikolmikusse jõudsid Räpina õpilaste Rober Kangro, Ragnar Naruski, Jana Säinaste, Melissa Roosi ja Anna Zaharova radooni ja GMO-teemaline töö, Mustvee Kooli õpilaste Marielle Mägi, Alondra Kuusiku, Kristi Petuhhova ja Sofia Augusta Kruusi plakat „Iga viga kaotab iga“ ning Alatskivi õpilaste Lia Märsi, Helen Poolakese ja Mariliin Piiri töö merereostusest. 

Konkursile esitatud tööde seas oli veel mitmeid nutikalt sõnastatud, heade ideedega plakateid ning nii märgiti ära veel väga terase tekstiga Mustvee Kooli õpilaste töö „Selleks, et unenäod täituksid, tuleb ärgata“, samuti Alatskivi õpilaste mõtlemapaneva sõnumiga töö „Veel on kulla kaal?“. 

Kõigist nimetatud viiest plakatist valmib professionaalse kujundaja käe all sotsiaalmeedias levitamiseks sobiv versioon.

Video ja esikolmikusse kuuluvate plakatite autoreid ootab sisukas päev Tallinnas, samuti väiksemad auhinnad.

Keskkonnaõigluse ja tarbimise teemalist sotsiaalreklaamide konkursi läbiviimist toetab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti „Maailmaharidus Peipsi piirkonnas 2018“ kaudu.

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020