Suvekool piiriülesest veemajanduskoostööst 14.-18. august 2011.

11. August

 Suvekool  toimub 14.-18. augustil Nina külas ning toob kokku ligi  30 veemajanduse ja regionaalarengu küsimustega tegelevat spetsialisti Eestist, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Moldovast, Gruusiast, Armeeniast,Kõrgõstanist ja Kasahstanist.


Suvekoolis esitlevad oma piirkonna veemajandusküsimusi  näiteks  Dnestri (Moldova-Ukraina), Kura-Araksi (Armeenia- Azerbaijan-Gruusia), Chu-Talasi (Kõrgõstanist ja Kasahstanist) jõgedega tegelevate MTÜde ja riigiasutuste esindajad. 

Programmi kuulub ka ekskursioon Peipsi piirkonnas ja kohtumised  Peipsi veemajandusega tegelevate Eesti ja Venemaa spetsialistidega.


Projekti toetavad UNESCO ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi Arengukoostöö programm.


Lisainfo:
Margit Säre
margit @ ctc.ee
tel 5088409