Elul Peipsimaal pole viga

09. oktoober 2021

Septembris käisime SIbulatee puhvetite päeval ja uurisime, mida arvatakse elust Peipsimaal ja kuidas on lood rohelise mõtteviisiga. Juhtusime kokku hüdrobioloog Kristjan Piirimäega, kelle sõnul on Peipsimaa täiesti elamiskõlblik koht.

Videoklipp valmis projekti „Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Videoklippides tutvustavad kohalikud elanikud rohelist mõtteviisi Peipsimaal.

Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud.

Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse.