Tegevused

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse  tegevussuunad :

1) Piiriülene ja arengukoostöö

Peipsi Koostöö Keskus on Arengukoostöö Ümarlaua asutajaliige.

Oleme viinud ellu arengukoostööprojekte Balkani ja idapartnerlusriikides, Kesk-Aasias aga ka Aafrikas.
Kuni 2022 aastani toimusid mitmed projektid ka koostöös Pihkva oblasti MTÜde, muuseumite ja koolidega

2) Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Meie eesmärgiks on suurendada keskkonnaalast teadlikkust ja säästlikku tarbimist Eesti elanike seas, koostada ja juurutada noortele, õpetajatele ja laiemalte avalikkusele suunatud loodushariduslikke koolitusprogramme (sh loodusturismialane koolitus).  Peipsi Koostöö Keskus omab koolitusluba nr 6522HTM. 


 • Näitus "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Tiheda külas. Näitusel viime läbi mitmeid loodusõppeprogramme.
 • Loodusõppeprogrammid (koolidele)
  Kooli õppekava täiendavad programmid on mõeldud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia mitmete teemade omandamiseks aktiivõppe meetoditega. Programmid aitavad õpetajatel mitmekesistada nii õuesõppetunde kui osadena kasutades täiendada tundi klassiruumis. Õppeprogrammid sobivad ka asutuste ja ettevõtete töötajate, sõpruskondade koolituseks, kes soovivad õppides ja uusi teadmisi Eesti loodusest saades meelt lahutada. Pakutavad programmid.
 • Laenutame koolidele  Keskkonnaameti välja töötatud õppevahendite komplekti "Turbakohver" (autor Marika Kose). Laenutus on tasuta, soovi korral palume ühendust võtta
 • Loodusharidusprojektide kirjutamine ja juhtimine
 • Looduslaagrid ja koolitused
  Looduslaagreid lastele ja noortele oleme korraldanud alates 2001. aastast. Looduslaagrid täidavad tihti ka integratsiooni ja keeleõppe eesmärki. 

3) Kogukonnaareng ja kultuuripärand

Peipsi Koostöö Keskusel on kohalikku elu edendavate majandus- ja sotsiaalprojektide kaudu tekkinud soliidne kogemustepagas tööks erinevate kodanikeühendustega, kohalike omavalitsuste ja ärisektoriga.

 • Kultuuripärandi säilitamine
  Viime läbi tegevusi, mille eesmärgiks on väärtustada ja teadvustada kohalikku kultuurilist omapära ja edasi kanda kogukonna elujõudu. Teeme tihedat koostööd Peipsi piirkonna väikemuuseumidega aidates kaasa kohalike muuseumide arendustegevusele ja tutvustamisele. Elujõulised muuseumid tagavad piirkonnale nii stabiilsema sotsiaal-majandusliku keskkonna kui ka tugevama kogukondliku identiteedi.
 • Koolitused
  Peipsi Koostöö Keskus korraldab erinevatele huvigruppidele pädevuskoolitusi keskkonnahariduse ning projekti koostamise ja -juhtimise teemadel.
 • Noored ja kogukond
  Peipsi kostöö keskus viib läbi noortele suunatud projekte, läbi mille suurendadakse noorte osalusaktiivsust kohalikus kogukonnaelus.