Tegevused

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse  tegevussuunad :

1) Piiriülene ja arengukoostöö

Peipsi Koostöö Keskus on Arengukoostöö Ümarlaua asutajaliige.

Meie arengukoostöö projektid on suunatud muutuvate sotsiaal-majanduslike tingimuste ja poliitikatega Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ piirialade toetamisele (Kõrgõzstani-Kasahstani, Albaania-Makedoonia, Moldova-Ukraina, Armeenia-Gruuisa piirialadel, Valgevenes, Tadžikistanis). 

Meil on üle 20-aastane kogemus Eesti-Vene ja Eesti-Läti piiriülese koostöö projektide elluviimisel (veemajandus, kesskonnaharidus, kultuuripärand, noorsootöö jpm).

2) Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Meie eesmärgiks on suurendada keskkonnaalast teadlikkust ja säästlikku tarbimist Eesti elanike seas, koostada ja juurutada noortele, õpetajatele, spetsialistidele ja ettevõtjatele suunatud loodushariduslikke koolitusprogramme (sh loodusturismialane koolitus).  Peipsi Koostöö Keskus omab koolitusluba nr 6522HTM.

Peipsi Koostöö Keskus pakub koostööd keskkonnaharidusalaste, Peipsi järve veemajanduse jt projektide teostamisel rahvusvahelistele organisatsioonidele, kõrgkoolidele, valitsusasutustele ja mittetulundusühingutele. 

 • Näitus "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Tiheda külas. Näitusel viime läbi mitmeid loodusõppeprogramme.
 • Loodusõppeprogrammid (koolidele)
  Kooli õppekava täiendavad programmid on mõeldud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia mitmete teemade omandamiseks aktiivõppe meetoditega. Programmid aitavad õpetajatel mitmekesistada nii õuesõppetunde kui osadena kasutades täiendada tundi klassiruumis. Õppeprogrammid sobivad ka asutuste ja ettevõtete töötajate, sõpruskondade koolituseks, kes soovivad õppides ja uusi teadmisi Eesti loodusest saades meelt lahutada. Pakutavad programmid.
 • Laenutame koolidele  Keskkonnaameti välja töötatud õppevahendite komplekti "Turbakohver" (autor Marika Kose). Laenutus on tasuta, soovi korral palume ühendust võtta
 • Loodusharidusprojektide kirjutamine ja juhtimine
  Pakume koolidele, lasteaedadele ja omavalitsustele tuge loodusharidusprojektide kirjutamisel, juhtimisel ja sisuliste tegevuste läbiviimisel. Aitame korraldada erinevaid koolidele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud üritusi, koolitusi, konverentse, õppe- ja infopäevi. Oleme korraldanud näiteks säästva tarbimise koolitusi, keskkonnakaitsepäevi Tartumaa koolides, loodusteadusi tutvustavaid õppelaagreid ning õppepäevi geograafiaolümpiaadidel.
  Sihtgrupp: asutuste esindajad, kes soovivad oma projekte rahastamiseks esitada eelkõige SA KIKile. Oma abi pakume aga ka teistele rahastajatele taotluste esitamisel.
  Hind: kokkuleppel
 • Looduslaagrid ja koolitused
  Looduslaagreid lastele ja noortele oleme korraldanud alates 2001. aastast. Looduslaagrid täidavad tihti ka integratsiooni ja keeleõppe eesmärki. Projektipõhiseid koolitusi korraldame säästva tarbimise, keskkonnakaitse, looduse tundmise ja teistel loodushariduslikel teemadel.

Täpsem teave:
Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi@gmail.com 

3) Kogukonnaareng ja kultuuripärand

Peipsi Koostöö Keskusel on kohalikku elu edendavate majandus- ja sotsiaalprojektide kaudu tekkinud soliidne kogemustepagas tööks erinevate kodanikeühendustega, kohalike omavalitsuste ja ärisektoriga.

 • Kultuuripärandi säilitamine
  Viime läbi tegevusi, mille eesmärgiks on väärtustada ja teadvustada kohalikku kultuurilist omapära ja edasi kanda kogukonna elujõudu. Teeme tihedat koostööd Peipsi piirkonna väikemuuseumidega aidates kaasa kohalike muuseumide arendustegevusele ja tutvustamisele. Elujõulised muuseumid tagavad piirkonnale nii stabiilsema sotsiaal-majandusliku keskkonna kui ka tugevama kogukondliku identiteedi.
 • Koolitused
  Peipsi Koostöö Keskus korraldab erinevatele huvigruppidele pädevuskoolitusi keskkonnahariduse ning projekti koostamise ja -juhtimise teemadel.
  Hetkel on meilt võimalik tellida kõrgkoolidele suunatud programmi Projekti kirjutamine ja juhtimine, 1-päevaseid koolitusi Projekti kirjutamine ning erinevaid Loodusõppe programme koolidele.
 • Noored ja kogukond
  Peipsi kostöö keskus viib läbi noortele suunatud projekte, läbi mille suurendadakse noorte osalusaktiivsust kohalikus kogukonnaelus.