Meist

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Puiestee 71a
51009 Tartu

Swedbank a/a EE532200221012449629
Registreerimiskood 80101672


Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mis aitab kaasa nii Peipsi järve piirkonna kui Euroopa  piirialade tasakaalustatud arengule.

Organisatsooni ajalugu
1993. a. lõpus asutatud organisatsioon alustas tegevust 1994. aastal, kandes nime Peipsi Järve Projekt. Põhieesmärgiks oli keskkonnaprobleemide lahendamine Eesti-Vene piirialal, Peipsi valglal.

90ndatel toimunud  muudatustega sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises keskkonnas tõid kaasa Peipsi järve äärsele multikultuursele elanikkonnale keerulised ajad ja laiendati MTÜ esialgset tegevusvaldkonda. Aastal 2000 sai ühendus uue nime - Peipsi Koostöö Keskus. Käivitati projekte, mille eesmärgiks oli aidata kohalikel inimestel saada uusi oskusi ja teadmisi, et muutunud olukorras edukalt toime tulla. 

Tänased tegevused
Tänaseks on saanud 
rohujuuretasandi ühingust regionaalselt ja rahvusvaheliselt tegutsev organisatsioon. Projekte viime ellu nii erinevates peipsiäärsetes ja -lähedastes omavalitsustes. Arengukoostöö raames toetame jätkusuutlikku arengut ka EL Idapartnerlusriikides, Ugandas.

Organisatsiooni kolm strateegilist arengusuunda on: 

  • Kogukonna arengu toetamine
  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  • Majandusareng ja kultuuride vahetus
  • Piiriülene- ja arengukoostöö