Keskkonnasõbralike ürituste planeerimsiel on abiks keskkonnasõbralike ürituste juhend!

20. september 2021

Keskkonnasõbralike ürituste planeerimisel juhindutakse Tartu loodusmaja poolt koostatud Keskkonnasõbralike sündmuste juhendist.

Projektiga “Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus”. Rohkem projektist ja selle tegevustest siit aitame kaasa kogukonnaürituste keskkonnasõbralikumaks muutmisele. Kuidas ja milliste tegevuste abil saaks ja võiks kohalikke kogukonnaüritusi keskkonnasõbralikumaks suunata samm sammult? Aga selleks, et teada, mida teha, korraldame erinevates piirkondades ümarlauad ja saadud info põhjal koostame lühikokkuvõtte, mis kajastab hetkeolukorda ning vajadusi, mis aitavad muuta kogukonnaüritusi keskkonnasõbralikemaks (nt tehnilised vajadused/abi, teadmispõhised vajadused/abi jms) ja kuidas paremini tutvustada kogukondades maailmaharidust. 

Ümaralaudadel vaatame koos üle, millised on suuremad kogukonda kaasavad üritused ja valime koos välja kevadel-suvel 2022 toimuva 1 pilootürituse, millele koostame koostöös kogukonna esindajatega tegevusplaani.

Tegevusplaani elluviimiseks aitab Peipsi Koostöö Keskus väliste teadmiste, oskuste ja/või võimalusel ka vahenditega. Tegevusplaani testitakse 2022 suvel ning Peipsi Koostöö Keskuse poolt tutvustatakse sellel keskkonna-ja maailmaharidust läbi erinevate materjalide ja tegevuste.


Keskkonnasõbralike ürituste planeerimisel juhindutakse Tartu loodusmaja poolt koostatud Keskkonnasõbralike sündmuste juhendist. ja selles olevast küsimustikust.