Peipsimaa kogukondade roheline mõtteviis

04. oktoober 2021

Ene Zirk Alatskivi Looduskeskusest räägib, kui keskkonnateadlikud on Peipsimaa kogukonnad.Videoklipp valmis projekti „Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Videoklippides tutvustavad kohalikud elanikud rohelist mõtteviisi Peipsimaal. Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud.

Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse.