Kostja sibulatalust saab Peipsi sibulat!

19. juuli 2022

Konstantin on Peipsimaal elav sibulakasvataja, kelle agara töö vilju on saanud maitsta paljud piirkonda külastanud huvilised. Sügiseti saab tema käest osta Peipsi sibulat.


Kostja peab sibulatalu, mis on naise pärandus. Kus elasid juba ka ta naise vanemad, kes ka kasvatasid Peipsi sibulat. Nende jaoks oli see peamine elatusallikas. Neil oli veidi üle poole hektari sibulate all. Peamiselt läks toodang Leningradi. Kõik tööd tehti käsitsi. Ühe pere jaoks on see suur töö.

Nüüd on tegevuse üle võtnud Konstantin, kes samamoodi jätkab sibulakasvatust ja hoiab üleval vanu traditsioone. Konstantini sõnul on Peipisäärne piirkond tasakesi hääbumas. Sibulakasvatus on tranditsioon. Kuid kui inimesi pole, siis see tegevus võib hääbuda ja see on hetkel suureks mureks.

Konstantin on kasvatanud sibulaid paarkümmend aastat. Tema naine aga lapsepõlvest. Alguses aitas ta sibulakasvatusele kaasa, hiljem hakkas ise kasvatama.

Konstantin toob välja, et väga palju on abiks piirkonnas loodud Sibulatee võrgustik. Sibulamüük ei ole probleemiks, sest inimesed tulevad kohapeale ise uudistama. Sibulamüük kestab oktoobri lõpuni.

Sibulakasvatus kohalik ja keskkonnasõbralik tegevus. Pärandkultuuri hoidmine aitab kaasa rohelise mõtteviisi levikule Peipsimaal. Paljudele sibulakasvatajatele on see ühtpidi hobi, hooajaline töö, mis annab lisasissetulekut.Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse.