Mesi Tare ja Samovarimaja - ettevõtlikud sammud rohelise mõtteviisi suunas

18. oktoober 2021

Herling Mesi toimetab Peipsimaal Mesi Tares ja Samovarimajas. Samovarimaja on põnev koht, mis on uueks koduks üle 100 erinevale samovarile. Mesi tare on majake, kus pakutakse autentset majutust ühes tõelises Sibulatee äärses Peipsivene vanausuliste küla iseloomustavas kodumajas. Ja mõlemad ettevõtmised aitavad kaasa rohelise mõtteviisi levikule Peipismaal.
Videoklipp valmis projekti „Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Videoklippides tutvustavad kohalikud elanikud rohelist mõtteviisi Peipsimaal. Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud. Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse.