Milline on elu peipsimaal? Mõtteid Kargaja Kuke kämping & saunade estvedajatelt

11. oktoober 2021

Kargaja Kuke kämping & saunad on osa Sibulateest ning keskkonnasõbralik mõtteviis liigub saadab ka neinde tegemisi. Kuula ja vaata, mida kohalikud ettevõtjad rohelisest mõtteviisist Peipsimaal arvavad ja kuidas nad ka ise sellele kaasa aitavad.Videoklipp valmis projekti „Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Videoklippides tutvustavad kohalikud elanikud rohelist mõtteviisi Peipsimaal.

Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud.

Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse.