Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus

25. august 2021

Algab uus projekt “Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus”, mille keskseks teemaks on, kuidas muuta igapäevane toimimine /avalike ürituste korraldamine keskkonnasõbralikumaks. 

Projekti keskseks tegevuseks on maailmahariduslike teavitusürituste läbiviimine koostöös kogukonnaseltsidega, koolidega ja muude kohalike kultuuri ja hariduselu edendavate organisatsioonidega (nt noortekeskused) kaasates nii programmi kui ka ürituste korraldamiseks kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid. Teavitusüritused kavandatakse ühe osana keskkonna või maailmahariduslikest teemapäevadest või kogukonnaüritustest.

Valmib ka veebipõhine viktoriinküsimustik maailmaharidusest (sisaldab audiovisuaalseid materjale, küsimusi maailmast ja Eestist, maailm-ja-meie seostest). Ürituste ettevalmistamisele ja teema tutvustamisele piirkondades kaasatakse kohalikke ettevõtjaid (näiteks toidutootjad), kellele antakse ülesandeks üritusel pakkuda kohalikust ja mahetooraiest tehtud toitu. Sellest, kui kerge või raske on minna üle toidutoomisel kohalikule ja mahedale toorainele, ootame väikeseid blogipostitusi.

Rohkem infor projektist:

http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.