Peipsimaal on kombeks minna naabrinaisele külla oma kruusiga!

08. detsember 2021

Kadi veab eest Peipsimaa Turismi tegemisi ja aitab kaasa rohelise mõtteviisi levikule Peipsimaal.  Videos räägib Kadi, et Peipsimaal on kombeks minna naabrinaisele külla oma kruusiga.  Ilus komme, mida praktiseerida ka Peipsimaa avalikke üritusi külastades.
Videoklipp valmis projekti „Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Videoklippides tutvustavad kohalikud elanikud rohelist mõtteviisi Peipsimaal. Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud. Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse.