Infovoldikud, käsiraamatud

Eesti mageveekalade määraja

Peipsi kalade postkaar
Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel