Infovoldikud, käsiraamatud

Eesti mageveekalade määraja

Peipsi kalade postkaar
Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel

2018. a. valminud kogumik "Ülesanded keskkondliku orienteerumise korraldamiseks", rahastus Välisministeeriumi arengukoostööprojektist.

Pihla piiriraja pajatused

2013. a. MTÜ Seto Adõri tellimusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel valmis õppeprogramm Pihla piiriraja pajatused - programm
Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ on
koostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda.

Loodusõppe projektidega "People with Nature" (2014), "Tagasi loodusesse" (2010)

2014 välja töötatud õppeprogrammide lsiatöölehed

Eesti mageveekalade määraja

Peipsi järve mapp

2010 väljatöötatud õppeprogrammid, töölehed
Peipsi Koostöö Keskuse partnerite poolt eri projektide toel välja töötatud õppeprogrammid: