Videomaterjal

  • EL FP7 Programmi projekti "EUBORDERREGIONS" üheks väljundiks on film "Idapiiril" (2014), mis valmis koostöös OÜ-ga "T V& E-meedia" autorid Ene-Maris Tali ja Marika Lauri
  • Keskkonnaalane ebaõiglus Ida-Virumaal - SAME World projekti toel valminud lühivideod räägivad loo põlevkivi kaevandamise mõjust igapäevaelule:
  • EPICAH projektis osalenud piirialasid tutvustav videoklipp.
  • Väike tutvustus sellest, mis on hariduslikud rollimängud. 
  • Video sellest, kuidas kasutada hariduslikke rollimänge õppemeetodina.