Vastu võeti Maailmahariduse Euroopa deklaratsioon aastani 2050 ehk Dublini deklaratsioon

04. jaanuar 2023

Novembris 2022 toimus Dublinis Euroopa maailmahariduse kõrgetasemeline kohtumine, kus võeti vastu maailmahariduse Euroopa deklaratsioon aastani 2050. Deklaratsioon on heaks kiidetud GENE (Global Education Network Europe) liikmete poolt koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu, OECD, UNECE ja UNESCOga (vt: https://www.gene.eu/)

Deklaratsioonis tuuakse välja ka uuenenud maailmahariduse definitsioon, mille kohasel maailmaharidus võimaldab inimestel kriitiliselt mõtestada maailma ja oma rolli selles;
avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tegelikkusele kohalikul ja globaalsel tasandil. See annab inimestele võimaluse mõista, ette kujutada, loota ja tegutseda, et luua maailm, kus valitseb sotsiaalne ja kliimaõiglus, rahu, solidaarsus, õiglus ja võrdsus, keskkonnaalane jätkusuutlikkus ning rahvusvaheline mõistmine. See hõlmab inimõiguste ja mitmekesisuse austamist, kaasamist ja inimväärse elu tagamist kõigile nii praegu kui ka tulevikus.
Maailmaharidus tähendab formaalset, mitteformaalset ja informaalset õppimist; see on elukestev ja hõlmab kogu elu.


Peipsi Koostöö Keskus on olnud aktiivne maailmaharidusprojektide elluviija ja ka aastat 2023 alustame uue maailmahariduse projektiga "Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja  mitteformaalse õppe toetajana globaalse- ja kliimaõigluse  teemades". Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.