Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse- ja kliimaõigluse teemades

Projekti nimi: Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse- ja kliimaõigluse teemades

Rahastaja:  Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus;

Kestvus: 01.01.-31.12.2022

Proejekti eesmärgid:
Projekti üldiseks eesmärgiks on maailmahariduse edendamine Eesti koolides tutvustades eelkõige hariduslikke päris elus rollimänge ehk õpi-larpe globaalse õigluse ja kliimaõigluse teemal.

Projekti tegevusena luuakse õpi-larbi infomaterjale, täiendatakse keskkonna – ja maailmahariduslike õpi-larpide veebi platvormi. 2023. aasta jooksul korraldatakse 12-s Eesti eri piirkonna koolis õpi-larpide läbimängimine, millele eelneb meetodit tutvustav lühikoolitus ja töötuba ning peale mängu maailmahariduslik arutelu. Projekti lõpus on seminar osalenud koolidele, tagasiside ja kogemuse jagamiseks.  

Projekti tulemuseks on kooliõpilaste ja haridustöötajate maailmaharidusliku teadlikkuse suurenemine läbi õpi-larpi meetodi kasutamise formaalhariduses. Projekt aitab integreerida traditsioonilisi õpimeetodeid mängulise õppeviisiga ning selle kaudu suurendada arusaama globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemadel


Eluviidud tegevused:

16.01.2022 -   Videoklipi ülesvõtted Tarvastu Gümnaasiumis.
 • Valmis õpilarbi video "Õpilarp- õpime mängdes!" • 2023. aasta jooksul korraldas Peipsi Koostöö Keskus 15-s Eesti eri piirkonna koolis maailmahariduse õpi-larpide läbimängimine, millele eelneb meetodit tutvustav lühikoolitus ja töötuba ning peale mängu maailmahariduslik arutelu.

  Pakume koolidele tasuta koolitusseminari, milles räägime:

  • Mis on maailmaharidus? Mis on maailmakodaniku pädevusmudel? Maailmahariduse Euroopa deklaratsioon 2050
  • Sissejuhatav koolitus, mis on keskkonnahariduslik õpil-larp ja kuidas seda korraldada ning ise stsenaariumit luua.
  • mängime läbi koos õpilastega ühe keskkonnaharidusliku õpi-larbi stsenaariumi.
  Koolitusseminari orienteeruv ajakava.
  Koolitusseminari slaidid
  Koolitusseminarideks loodud õpivihik
  Töölehed Word versioonis

  Töölehed PDF versioonis


KOOLITUSSEMINARID KOOLIDES:
16. märtsil Tartu Kesklinna Kool ( Kroonuaia 7, 51007 Tartu )
21. märtsil Jõhvi Põhikooli ( Hariduse 5, Jõhvi, 41534 Ida-Viru maakond ) 
28. märtsil Avinurme Gümnaasiumisse (Võidu 16 Avinurme Mustvee)
29. märtsil Roosna-Alliku Põhikooli
(Kooli 10, Roosna-Alliku, 73201 Järva maakond) 
6. aprillil Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium Kooli 2, Palamuse, 49226, Jõgeva vald)
14. aprillil  Värska Gümnaasiumis ( Värska Gümnaasium, Pikk 13, Värska )
9. mail Lihula Gümnaasiumis (Jaama 9, Lihula linn)

10. mail Are Gümnaasiumis
24. mail Rahvere Noortekeskuses
2. juunil Tartu rollimängufestivalil.

6. juunil programmi Roheline Kool aastakonverentsil Tallinnas.

18. oktoobril koolitusseminar Tallinnas MTÜ Mondo ruumides.
24. oktoobril õpilarbi koolitus  Tartu Haridusfestivalil.
25. oktoobril 2023 Koolituse korraldamine Keeni kooli õpetajatele
7. novembril rollimängude tutvustamine ja läbimängimine ning koolituse korraldamine Tarvastu Gümnaasiumi õpilastele
15. novembril rollimängude tutvustamine ja läbimängimine ning koolituse korraldamine Laekvere kooli õpilastele ja õpetajatele.
21. novembril rollimängude tutvustamine ja läbimängimine ning koolituse korraldamine  Pala kooli õpilastele ja õpetajatele
6. detsembril rollimängude tutvustamine ja läbimängimine ning koolituse korraldamine Keeni Põhikooli õpilastele.
13. detsembril rollimängude tutvustamine ja läbimängimine ning koolituse korraldamine Ülenurme Gümnaasiumi õpilastele.

23. novembril toimus projekti kokkuvõttev “Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse-ja kliimaõigluse teemades" seminar/aruteluõhtu. AJAKAVA.

Valmis dokument "Hariduslike rollimängude jätkusuutlikkuse soodustamine"