Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse- ja kliimaõigluse teemades

Projekti nimi: Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse- ja kliimaõigluse teemades

Rahastaja:  Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus;

Kestvus: 01.01.-31.12.2022

Proejekti eesmärgid:
Projekti üldiseks eesmärgiks on maailmahariduse edendamine Eesti koolides uuenduslike õppemeetodite kaudu, tutvustades eelkõige hariduslikke päris elus rollimänge ehk õpi-larpe globaalse õigluse ja kliimaõigluse teemal. 

Projekti tegevusena luuakse õpi-larbi infomaterjale, täiendatakse keskkonna – ja maailmahariduslike õpi-larpide veebi platvormi. 2023. aasta jooksul korraldatakse 12-s Eesti eri piirkonna koolis õpi-larpide läbimängimine, millele eelneb meetodit tutvustav lühikoolitus ja töötuba ning peale mängu maailmahariduslik arutelu. Projekti lõpus on seminar osalenud koolidele, tagasiside ja kogemuse jagamiseks.  

Projekti tulemuseks on kooliõpilaste ja haridustöötajate maailmaharidusliku teadlikkuse suurenemine läbi õpi-larpi meetodi kasutamise formaalhariduses. Projekt aitab integreerida traditsioonilisi õpimeetodeid mängulise õppeviisiga ning selle kaudu suurendada arusaama globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse teemadel


Eluviidud tegevused:

16.01.2022 -   Videoklipi ülesvõtted Tarvastu Gümnaasiumis.