12-13. september korraldas Peipsi Koostöö Keskus Tartus rahvusvahelise haljasalade majandamise alase seminari

18. september 2012

Seminaril osalesid haljasalade majandamise seisukohast kõige olulisemad spetsialistid.

12. septembril peale ühist puude istutamist Sõpruse alleele Emajõe ja Anne kanali vahelisel alal. Tutvuti Tartu Botaanikaaiaga.
Teine seminaripäev viidi läbi Dorpat konverentsikeskuses. Ettekandeid tegid spetsialistid Eestist, Lätist, Venemaalt ning Soomest.
Pilte seminarist vaata galeriist .
Seminari programm ja lisainfo on inglise keeles projekti kodulehel.

Lisainfo: Eleri Seer, eleri.seer@ctc.ee

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu