12. juunil toimub Kasepääl Peipsimaa keskkonnahariduse töötuba, kus räägitakse, miks Peipsi järv vajab tähelepanu  

11. juuni 2021

12. juunil kell 11:00–14:00 toimub Kasepääl (Mustvee vald) laululava juures seitsmenda Loodusfestivali raames Peipsimaa keskkonnahariduse töötuba, kus räägitakse, miks peame pöörama tähelepanu Peipsi järvele.Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur, Peipsi hüdrobioloogilise seire juht Lea Tuvikene on öelnud, et kuna Peipsi-Pihkva järv on oma suuruse kohta madal järv, siis selle ökoloogiline seisund ehk tervis oleneb väga palju keskkonnatingimustest. Järve tervist mõjutavad üheaegselt nii looduslikud kui inimtekkelised tegurid, seejuures on neil sageli raske vahet teha. 

GreenMind projektijuhi Margit Säre sõnul aitab rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas kaasa piiriüleses Peipsi piirkonnas keskkonna­sõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendami­sele.  

Juhtimaks tähelepanu Peipis järve keskkonnaseisundile korraldatakse Peipsi Koostöö Keskuse poolt Loodusfestivali raames Peipsimaa keskkonnahariduse töötuba. Töötuba tutvustab Peipsi järve ja juhib tähelepanu selle keskkonnaseisundile ja kaitse vajadusele. Töötoa külastajaid oodatakse infotelki teadmisi proovile panema Peipsimaa elurikkust tutvustava viktoriiniga ja toredate käeliste loometegevustega. Saab lahendada temaatilisi puslesid ning rannakivikestele kalakesi maalida. Infotelgis jagatakse erinevaid Peipsimaa kultuurilugu ja elurikkust tutvustavaid infovoldikuid ning muid materjale.  

Sündmust korraldavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, kaaskorraldajad on

Linnuvaatleja ja mitmed loodusharidust edendavad asutused ning vabatahtlikud üle Eesti. Sündmus kuulub Loodusfestivali programmi, mis sel aastal toimub 7.–13. juunil.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi “Green Mind” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt GreenMind kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 kaasrahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      


Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409