Tartumaa parimate loodusainete tundjate õppereis 2012. aastal

12. september 2012

13.-15. septembril toimub traditsiooniliselt Tartu maakonna bioloogia-ja  geograafiaolümpiaadide piirkondliku vooru parimatele 6.- 12. klassi õpilastele ja nende juhendajatele õppereis, sel korral Läänemaale.

Õppereisiga tahame motiveerida õpilasi osalema loodusainete olümpiaadidel ja samas mitmekesistada õppeprotsesse eluslooduse tundmaõppimisel ja praktilise loodusõppe võimaluste loomisel.   Kolmepäevasel reisil on kavas külastada Läänemaa  olulisemaid vaatamisväärsusi ning erinevate loodusmaastikega. Külastatakse RMK looduskeskust Nõval, käiakse Põõsaspea neemel (loodepooseim punkt) ja Noarootsi ps-l. Kui ilm vähegi soosib, läheme Osmussaarele, kus tehakse saarele ringi peale. Saame näha nii klibuvalle, pankrannikut kui rannaniite. Lisaks tutvustatakse kunagist rannarootslaste külakohta ja kultuurieripära aga külastame ka II Maailmasõja ajal rajatud NSV Liidu kaitserajatiste. Laupäeval aga jalutame Haapsalus, käime Matsalu looduskeskuses ja uudistame Matsalu lõunakaldal; Õppereisi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja korraldab MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. 
Õppereisi pildid: https://picasaweb.google.com/katrin.saart/Laanemaal2012?authkey=Gv1sRgCJOIx6-6--387wE

Täpsem info: Katrin Saart katrin.saart@ctc.ee