Õppereiside sari annab Lõuna-Eesti õpetajatele uusi ideid

13. aprill 2012

Laupäeval, 14. aprillil toimub esimene Lõuna-Eesti bioloogia- ja geograafiaõpetajatele mõeldud õppekäik Peipsimaale. Sellega algab Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel korraldatav viiest väljasõidust koosnev loodusõppekäikude sari, kus tutvutakse huvitavate ja erinevate võimalustega klassiekskursioonideks Eestis ja Põhja-Lätis.


Õppekäigud viivad pedagooge lisaks Peipsi lääne-rannikule ka Kõrvemaale, Läänemaale, Võrumaa parkidesse ning Põhja-Lätis asuvasse Gauja Rahvusparki ja Riiga. Igal ekskursioonil osaleb ligi kolmkümmend aktiivset õpetajat viiest maakonnast: Tartumaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt, Valgamaalt ja Jõgevamaalt. Õppekäike aitab Peipsi Koostöö Keskusel korraldada Eesti Geograafiaõpetajate Ühing.

Projektijuht Katrin Saart: „ Need õppekäigud on väga vajalikud, et anda õpetajatele uusi ideid ja näidata häid võimalusi looduse- ja kultuuriteemaliste retkede korraldamiseks. Kindlasti kujuneb väga huvitavaks käik Põhja-Lätisse – seda võimalust ei ole paljud õpetajad õppekäikude võimaliku sihtkohana üldse teadvustanud.“

Õppereiside lõpuks valmib läbitud teekondasid tutvustav kogumik, mis on õpetajatele edaspidi abimaterjal õppereiside tegemisel. Sinna koondatakse kokku iga piirkonna kohta soovituslik teekond, huviväärtuste kirjeldused, linke ja viiteid seonduvale kirjandusele, pilte, töölehti õpilastele jms. 2012.a. novembris Internetis (www.ctc.ee) avalikustatavast materjalist võivad lisaks õpetajatele uusi reisiideid otsida ka teised huvilised, pered ja sõpruskonnad.

Õppereisid ja teekondadest tutvustava kogumiku koostamine saavad teoks tänud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.
 
Lisainfo: Katrin Saart, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht, katrin.saar@ctc.ee