18-20 juunil Greenman projekti lõpuüritus Pihkvas

21. juuni 2014

Toimus viimane juhtkomitee koosolek, töögrupi koosolek, renoveeritud Dendropargi avamine Pihkvas ja jätkuprojekti kavandamise koosolek.


Laiendatud juhtkomitee koosolekul esitleti projekti tulemusi ning leiti, et hoolimata projekti rakendamisel ilmnenud suurtest takistustest, oli kokkuvõttes projekt edukas, saavutades ka mitme välisinstitutsiooni tunnustuse. Seetõttu otsustati järgmisel rahastusperioodil jätkata samade partneritega koostööd sarnastes projektides.
Ümarlauas räägiti projekti tulemuste kasutamisest projekti lõppemisel, et  projekti tulemustel oleks võimalikult pikaajaline ja oluline mõju.

Rohkem infot Greenman projekti  kohta kodulehelt: www.greenmanproject.org

Eleri Seer, eleri.seer@gmail.com

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi  regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni  potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni  vahelisel ristteel. 
Projekti kogueelarve: 1.948.194,78 EUR
Sellest programmi toetus 1.753.375,30 EUR
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu