2. märtsil toimub keskkonnahariduslike materjalide seminar!

27. jaanuar 2022

Ootame haridustöötajaid 2. märtsil kell 12.00 - 17.00 Tartu loodusmajas (Lille 10) toimuvale seminarile “Keskkonnahariduslikud õppematerjalid ja vahendid”.


Tartu loodusmaja ja Peipsi koostöö keskus koostöös Rohelise kooli programmiga on loonud õige mitmeid huvitavaid õppematerjale ja vahendeid. Iga uus asi paneb simad särama. Tule ja tutvu ja proovi!

Tartu loodusmajas toimuval seminaril tutvustame vabalt alla laetavaid ja laenutatavaid õppevahendeid, saame ülevaate elurikkuse kadu käsitleva näituse "Kuues laine" kasutusvõimalustest, st teeme läbi mõned õpiülesanded. Lisaks metoodikatele saame ka ise targemaks elurikkuse hetkeseisu teemal. Seminari lõpetuseks katsetame ökosüsteemi teenuste teemalisi keskkonnahariduslikke õppematerjale ning huvilistel on võimalik osaleda ekskursioonil Tartu loodusmajas.

Registreerimine kuni 25. veebruarini siin.

Seminaril on võimalik osaleda ka veebis. Link saadetakse registreerunutele päeva varem.

Seminari toetavad:
• ER101. Green Mind: Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area, kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020
• Empowerment of European Citizens for Action through Education on Biodiversity, Project ID: 2019-1-DE02-KA204-006510, Erasmus + programm
• Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus, projekt nr24-2021, rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Rohkem infot:
Eelika Laane-Hannus, Tartu loodusmaja 5562 2798, eelikalaane@gmail.com
Ederi Ojasoo, Peipsi Koostöö Keskus, 56636264, ederi.ojasoo@gmail.com