21. septembril tähistatakse Euroopa koostöö päeva

18. september 2012

Peipsi Koostöö Keskus koos oma heade partneritega Eestist, Lätist ja Venemaalt korraldab septembrikuus erinevaid üritusi, tähistades sel viisil Euroopa koostöö päeva.

2012. a. kevadel alustas Peipsi Koostöö Keskus kahe Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö projektiga. Kümne partneriga maikuus alanud „Greenman“ projekti peategevuseks on haljasalade ja nende majandamise arendamine. 12.-13. septembril korraldas Peipsi Koostöö Keskus haljasalade majandamise alase rahvusvahelise seminari „Haljasalade majandamine linnaaladel”. Seminar algas ühise puudeistutamisega Sõpruse alleele Emajõe luhale. Rohkem teavet projekti kohta leiate: www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/greenman

Aprillikuus alanud koostööprojekt „Inimene ja loodus“ ühendab oma tegevustega 11 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt, mittetulundussektorist riiklike asutusteni. Projekti eesmärgiks on ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas ning ühe tegevusena toimub 25.-29. septembril Eesti keskkonnahariduskeskusi tutvustav õppereis. Lisateave: www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/people-with-nature

Peipsi Koostöö Keskus osaleb ka Euroopa Komisjoni 7. Raamprogrammi uuringuprojektis EUBORDERREGIONS. European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Möödunud nädalal kohtus Peipsi Koostöö Keskuse koordinaator Vene partneritega, et paralleelselt 11 teiste piirkondade uuringutega alustada uuringuid Eesti-Vene piirialal. Uuringute sihiks on uurida sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välispiirialadel. Analüüsitakse piirialade konflikte ja koostöökogemusi ning Euroopa Liidu piiripoliitikate mõju nende regioonide arengule. Täpsema info teadusuuringutest leiate: www.euboderregions.eu

Lisaks on Peipsi Koostöö Keskusel käimas koostööprojekt ukrainlastega „Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas". Lisateave: http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/doonau-joe-delta-arengukoostooprojekt

Euroopa koostöö päev: ühised piirid lähendavad. Ligi 40 riiki tähistavad edukat koostööd, mille abil riikidevahelised piirid on muutunud sildadeks. Nädala jooksul (17.-23.09.) toimuvad igal pool Euroopas erinevad üritused koostöö ja heanaaberlikkuse toetuseks. Üritused annavad võimaluse näha muutusi paremuse suunas, mis on saavutatud tänu kohalikele algatustele ja koostööprojektidele erinevates eluvaldkondades: töökohtade loomine, tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmine, keskkonnakaitse, transpordi ja energeetika arendamine. Loe lisa: www.ecday.eu