23.-25. aprillil toimub Greenman projekti raames haljasalade majandamise koolitus

22. aprill 2014

Koolitus on mõeldud eelkõige linnade haljasalade majandamise spetsialistidele ning ülikoolide sama eriala õppejõududele.

Käsitletakse haljasalade inventeerimist, haljasalade hooldamise tehnikaid ja võtteid,  haljasalade rajamise ja majandamise hinnakalkulatsioone. Koolituse olulise osa moodustab praktiline õpe.

Greenman projekti jooksul on toimunud 4 seminari ja 2 uurimust erinevate haljasalade majandamise aspektide kohta. Peale selle valmib Eesti Maaülikooli eestvedamisel haljasalade majandamise ja hooldamise käsiraamat ja ülikoolides kasutatav haljasalade majandamise kursus, mida plaanitakse kasutada Eesti, Läti ja Vene tudengite õpetamisel.

Seminaride esitlused, uurimused ja edaspidi ka juhend on leitavad Greenman projekti kodulehelt http://www.greenmanproject.org.


Üleval loetletud hariduslikud tegevused on osa Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 poolt toetatud Greenman projekti tegevustest. Projekti eesmärgiks on Eesti-Läti-Vene piiriala linnade keskkonnasõbralik linnaarendus ja planeerimine. Projekti partneriteks on 10 riikliku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt. Eestist on lisaks Peipsi Koostöö Keskusele partneriteks Tartu Linnavalitsus ja Eesti Maaülikool.


Koolituse korraldab EMÜ ja enne seda toimuva projekti koosoleku EMÜ ja Peipsi Koostöö Keskus.


Projekti kogueelarve: 1.948.194,78 EUR
Sellest programmi toetus 1.753.375,30 EUR


Lisainfo: Eleri Seer, eleri@ctc.ee
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu