24. novembril Tartus - projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” konverents

23. november 2015


Lõppseminaril tutuvustatakse pooleteise aasta jooksul ellu viidud töö tulemusi: siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikat, ökosüsteemiteenuste seire indikaatorite nimekirja ning soovitusi kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel.
Neile eeltöödele tuginedes saab edasi liikuda elurikkuse kaitsele suunatud strateegiliste eesmärkide elluviimisele.
Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanism ning KIK.

Lõppseminari programm