28.-30. novembril toimus Pihkvas Greenman projekti raames rahvusvaheline seminar "Linna maastikuarhitektuur". Seminari raames esitles Peipsi Koostöö Keskus ka vastvalminud kalendrit Tartu, Rezekne ja Pihkva haljasalade kohta.

30. november 2012

Seminar nimega "Urban Landscape Design" oli jagatud kolme ossa - esimene keskendus asukoha küsimustele linna haljasalade majandamisel, teine säästva maastikuarhitektuuri põhimõtetele ning kolmas osa toimus ümarlaua vormis - maastikuarhitektuuri ideede rakendamine Greenman projekti sihtobjektidel.


Peale selle esitles Peipsi Koostöö Keskus Greenman projekti kalendrit:
 "Border capitals green areas", mis sisaldab rohkelt fotosid kõigi kolme projektis osaleva linna kohta.
Kalendrikuud, objekte tutvustav tekst ning nädalapäevad on neljas keeles - läti, vene, eesti ja inglise keeles. Kalender on A3 formaadis ning sisaldab kahte aastat  - 2013 ning 2014. Tagakaane tekst avab veidi projekti tagamaid ning tutvustab lühidalt projekti peamisi eesmärke, peale selle on sealsamas ära toodud kõik projekti partnerid ning projekti kodulehekülg.

Lisainfo :
Seminari Urban Landscape Design programm.
Rohkem infot projekti eesmärkide ning kulgemise kohta www.greenmanproject.org, samal lehel avaldatakse peagi ka kõik ettekanded.
Greenman kalendrit saate lähemalt vaadata siit.

Greenman Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht: Eleri Seer, eleri@ctc.ee.

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu