29. novembril 2012 kirjutati Roomas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veekonventsiooni (UNECE Water Convention) partnerite kohtumisel alla piiriülese Dnestri jõe kokkuleppele

01. detsember 2012Dnestri jõe kokkuleppe  (The Dniester River Basin Treaty) ettevalmistamisel mängis olulist rolli Peipsi Koostöö Keskuse pikaajaline partner - Moldova MTÜ EcoTiras.

Peipsi Koostöö Keskus on viimaste aastate jooksul viinud ellu mitu veemajanduskoostööd käsitlevat projekti Denstri jõe piirkonnas ning ka Moldova/Ukraina keskkonnavaldkonna MTÜde suutlikkuse toetamiseks.

Kokkuleppe tekst on leitav: 

 http://www.eco-tiras.org/index.php/eco-legislation-pp-and-ngos-devel-mainmenu-41
Peipsi Koostöö Keskus arengukoostöö projektid.