7.-11. novembril Tartus: Erasmus+ projekti "ECOLIT" seminar täiskasvanud õppijatele turumajanduse korralduse põhiprintsiipidest

11. november 2017


ECOLITi projekti ("Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education ") Tartu seminar keskendus majandusliku kirjaoskuse teemadele; osavõtjateks projektipartnerid viiest riigist.
Esimesel päeval koostati mõttekaart majandusliku ringkäigu mudelist; selgitati avalike hüvede ning ökosüsteemiteenuste mõistet, olemust, probleeme ning riigi sekkumise vajadust nende kasutamise korraldamisse. Teema praktiline käsitlus toimus Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal, Taevaskojas, kus rollimängu kasutades kinnistati auditooriumis õpitut.
Seminari teisel ja kolmandal päeval mõtestati lahti klassikalise majandusteooria tõrkeid seoses tarbijate käitumisega. Õppijatele tutvustati meetodit, mis võimaldab analüüsida ennast kui töövõtjat või tööandjat ning teha otsuseid oma isiku arengu seisukohalt.
Koolituse käigus tutvustati osalejatele kliimamuutuste kontseptsiooni ning avastati praktilise tegevuse käigus võimalusi, kuidas oma tarbimisotsuseid tehes vähendada ökoloogilist jalajälge.
Seminari lõpus analüüsiti eelnevate päevade jooksul kasutatud õpetamise metoodikaid ning vahetati mõtteid nende sobivuse kohta täiskasvanute õpetamiseks.
Väike kokkuvõte seminarist: https://www.youtube.com/watch?v=SaEJQZmKN4w&feature=youtu.be