7.-8. veebruaril toimus Pihkvas Greenman projekti seminar haljasalade majandamisest "Green management system development and methods of green areas inventory"

10. veebruar 2013Seminar keskendus haljasalade majandamise süsteemi arendamise küsimustele projekti linnades: Tartus, Rezeknes ja Pihkvas. Linnade vajaduste analüüsile, ülikoolide võimalustele ja inventariseerimise tehnilisele kirjeldusele. Samuti käsitleti põhjalikult haljasalade majandamise tarkvara küsimust ning rohealade inventariseerimise metoodikaid.
Lisainfo: Eleri Seer, eleri.seer@ctc.ee

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu