8.-10. mai - Teaduspäevad noorgeograafidele ja nende juhendajatele

07. mai 2009

8.-10. mail toimub Saaremaal 35. Geograafiaolümpiaadi lõppvoor, mille raames korraldab Peipsi Koostöö Keskus terviklikku ja loodusteaduslikku kirjaoskust toetavad teaduspäevad.

Teaduspäevadel toimub erinevaid koolitusi: noorematele vanuserühmadele tutvustatakse Google Earth'i võimalusi keskkonnamuutuste jälgimiseks, praktiseeritakse ökoloogilise jalajälje kalkulaatorit, tutvustatakse mitmesuguseid keskkonnateemalisi mänge; gümnaasiumiõpilastele antakse võimalus harjutada keskkonnaalaste kaartide koostamist erinevate kaardiprogrammide abil; õpetajatele toimub koolitus GIS-i tehnoloogiate rakendamise võimalustest keskkonnakaitses. Samuti korraldatakse õppeekskursioon, kus ainespetsialistist giid tutvustab Saaremaa loodusväärtusi, kultuuriloolisi paiku ja inimeste eluolu. Ekskursioonil kuuldu ja nähtu põhjal korraldatakse õpilastele viktoriin. Lõpetuseks võistlevad õpilased GPS-i põhises geopeituses (kus toimub GPS-i põhiste ülesannete praktiseerimine maastikul).

Kuna 2009. aastal toimub geograafiaolümpiaad juba 35. korda, andsime juubeli puhul  välja viimase 10 aasta geograafiaolümpiaadi ülesannete kogumiku, mis on tänuväärne abimaterjal ainest huvitatud õpilastele.


Projekti toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Hasartmängumaksu Nõukogu.


Täpsem teave: Katrin Saart, katrin@ctc.ee