Algab ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülene koostööprojekt “GreenMan”

01. mai 2012

1. mail 2012 sai alguse rahvusvaheline “GreenMan” projekt (täisnimega – “Tartu, Rezekne, Pihkva: Eesti-Läti-Vene piiriala linnade keskkonnasõbralik linnaarendus ja planeerimine”), mida rahastab  Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.

Projekt toob kokku ainulaadse Eesti, Läti ja Vene omavalitsuste, ülikoolide ja mittetulundusühingute ühenduse, nimelt: MTÜ “Peipsi Järve Projekt, Pihkva” (juhtpartner, Venemaa), Pihkva linn ja Pihkva Riiklik Ülikool Venemaalt; Peipsi Koostöö Keskus, Eesti Maaülikool ja Tartu Linnavalitsus Eestist, ning neli Läti partnerit: Läti Euroregioon "Country of Lakes", Daugavpilsi Ülikool, Rezekne linn ja vald.

Projekti üldine eesmärk on ühiselt arendada nii looduslike kui tehislike haljasalade tõhusamat majandamist Tartus (EE), Rezeknes (LV) ja Pihkvas (RU).

Projektis on kujundatud mitmed täiendavad tööjuhised, nn “tegevuspaketid”, mis on mõeldud samaaegseks rakendamiseks. Nii töötatakse välja igale osalevale linnale geoinfosüsteemipõhine haljasalade majandamise süsteem, inventeeritakse haljastus linnades, ülikoolides töötatakse välja haljasalade majandamise kursused ning kohalikud otsustajad saavad olulisi teadmisi moodsatest ja efektiivsetest linna rohealade hooldamise meetoditest.

Peale selle on projektis ette nähtud ka tõsine investeerimistegevuse osa. Plaanitakse luua neli suuremõõtmelist haljasala Tartus, Pihkvas ja Rezeknes: Pihkva kesklinnas taastatakse arboreetum (dendropark) (5ha); Rezekne linnas rekonstrueeritakse loodussõbralik laste mänguväljak (0,6 ha), Rezekne kohalikus omavalituses täiendatakse Ancupani parkmetsa (9,48 ha), Tartusse Anne kanali äärde luuakse Sõpruse allee (1 ha) ja kesklinna väiksemaid alasid (partnerlinnade rosaarium ja hariduslik loodusrada).

Lisaks arendatakse projekti käigus välja haljasalade taastamiseks vajalikud tehnilised dokumendid tuleviku tarbeks: Tartus - “Mathieseni pargi rekonstrueerimine” (1 ha), Pihkvas – “Botaanikaaia taastamine” (6,4 ha), Rezekne linnas – “Põhja-Rezekne tööstuspiirkonna pargi rekonstruktsioon” (2,5 ha) ja Rezekne omavalitsuses “Greivuli jalgtee arendamine” (2 km).

Programm kogu kestus on 24 kuud. Kõik tööd peavad olema valmis 2014 aasta aprilli lõpuks.


Projekti kogueelarve: 1.948.194,78 EUR
Sellest programmi toetus 1.753.375,30 EURLisainfot saab programmi juhtpartnerilt:
Olga Vasilenko,
Tel. +7 8112 720688,
e-mail: peipsi_project@yahoo.com

Või Eesti partnerilt:
Eleri Seer
Eleri@ctc.ee
Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu