Algas KIKi projekt mille käigus Peipsi Koostöö Keskus korraldab 2015-2016 õppeaastal keskkonnahariduslikke õppepäevi kõigile Räpina Ühisgümnaasiumi õpilastele

01. oktoober 2015


Projekti käigus saavad kõik klassid (1-12 kl) käia meie poolt korraldatud õppepäevadel. Programmide jaotus klasside kaupa on ära toodud projekti kodulehel. Allpool pildid juba toimunud toredatest õppepäevadest


3b Meenikunno rabas, programm "Inimene ja soo", juhendaja Pille-Riin Pärnsalu

Veeselgrootute uurimine Võhandu jõe ääres, 4a ja 4b klass, Annelie Ehlvest

11, 12a ja 12b Vooluveekogude programm Võhandu jõe ääres, juhendaja Piret Pungas-Kohv, vabatahtlik Eleri Seer

Võhandu jõe mudel koos lisajõgedega, mõõtkavas 1:1000

Võhandu jõe mudel