Alustasime KÜSKi poolt toetatava sotsiaalse ettevõtluse alase äriplaani teise osaga

03. juuni 2010

Peipsi Koostöö Keskus viib Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti, mille esimese etapi (jaanuar-märts 2010) eesmärgiks oli arendada välja ja käivitada Peipsi Koostöö Keskuse sotsiaalse ettevõtluse alane äriplaan.


Peale MTÜde äriplaanide hindamisi otsustas KÜSK toetada ka projekti teist etappi (mai-detsember 2010), mille peamiseks eesmärgiks on meie äriplaani elluviimise käivitamine.


Äriplaani elluviimise kaudu tagatakse püsiv ja stabiilne organisatsiooni areng, toetades samas Peipsi Koostöö Keskuse põhikirjaliste ja strateegiliste eesmärkide elluviimist, sh. positiivsete sotsiaalsete ja keskkonnamuutuste saavutamist Peipsi piirkonnas.


Projekti raames arendatakse välja keskuse teenuste paketid; samuti töötatakse välja keskuse uus, vabavaral põhinev kodulehekülg ja trükitakse  keskuse infomaterjale. Projekti raames tehakse tihedat koostööd Peipsi-äärsete huvigruppidega.


Projekti koduleht

Lisainfo:

Margit Säre

margit@ctc.ee 


või 


Sirje Tamm

sirje@ctc.ee