Anna oma hääl ja aita valida parim keskkonnareklaam

14. aprill 2021

Selle aasta algul korraldasid Peipsi Koostöö Keskus ja Peipsi järve projekt Pihkvast keskkonnateemaliste loometööde konkursi. Nüüd on välja valitud parimad tööd Eestist ja Venemaalt ning ootame kõiki andma oma hääl parimale tööle!Konkurss toimub Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti ER101 „GreenMind” raames ning selle eesmärgiks oli loovtööde kaudu ajendada inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele ning juhtida tähelepanu Peipsi järvele kui piiriveekogule ning selle probleemidele.

Tänaseks on Eesti ja Vene pool valinud välja oma parimad tööd ja nüüd on mõlema riigi parimad kesskonnareklaamid üles pandud  rahvusvahelisele hindamisele Peipsi järve projekti kodulehele https://eco.peipsi.org/voting/?fbclid=IwAR0Ek23aNAnCVdLK4MEUTlWOn_vxu8cYz5HAxAsppECXzJEJLLHGnG2ZqpM.

Oma hääle saate anda ühele või mitmele tööle (piirangut pole).

Hääli võite anda kõikide tööde jaoks, mis teile meeldivad, kuid ühelt IP-aadressilt ühe töö kohta päevas mitte rohkem kui 1 meeldimist. Järgmisel päeval saab uuesti hääletada samade või erinevate tööde poolt kuni 23. aprillini 2021.

Maksimaalse häälte arvuga teosed saavad auhinna rahvusvaheliselt korralduskomiteelt. Samuti trükitakse ja paigaldatakse konkursi parimad tööd Peipsimaa suurematesse asulatesse infotahvlitele ja ka veebikeskkonda.

NB! Palume teil suhtuda mõistvalt tööde erinevasse tasemesse, kuna autorite hulgas on nii koolilapsi kui ka täiskasvanuid.

Rohkem infot projektist:
http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind