2. veebruaril tähistatakse juba 45. korda  rahvusvahelist märgalade päeva

02. veebruar 2016


Märgalade hulka kuuluvad näiteks sood, märjad niidud, siseveekogud, rannaniidud, roostikud.
Looduslikult toimivad märgalad pakuvad olulisi ökosüsteemi teenuseid, millel on suur mõju meie tulevikule.  Märgalade ökosüsteemi teenuse olulisus  väljendub ennekõike igapäevaselt kasutatava vee looduslikus puhastumises. Kuna looduslikud turbaalad seovad süsinikku, siis on märgalad ühtlasi ohustava kliimamuutuse puhverdaja rollis.
Märgalad on olulised ka elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt. Lisaks võimalusele marju ja seeni korjata, kaunist maastikku nautida, saame märgaladelt ka näiteks turvast.

Peipsi Koostöö Keskus pakub ka mitmeid õppeprogrammi märgaladega tutbumiseks, näiteks: “Pinnavormid ja taimed soodes”, “Inimene ja soo” , “Erinevat tüüpi märgalad”, saab viia läbi ka tundi turbakohvriga. Loe lähemalt õppeprogrammidest.

Loe lähemalt meie ökosüsteemiteenuste projektist.