Ukraina veespetsialistid Doonau delta piirkonnast külastavad Eestit 21.-25. novembril

14. november 2011

Visiit leiab aset sel sügisel alanud Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projekti  "Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas" raames.

 2011.a. oktoobris algatas Peipsi Koostöö Keskus Eesti Välisministeeriumi toel arengukoostöö projekti  "Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas", mille peamiseks eesmärgiks on delta veemajanduskoostöö arendamine ning Ukraina Doonau Vesikonna Nõukogu alusdokumentide väljatöötamine Eesti spetsialistide abiga. Projekti raames viibib 21.-25. novembril Eestis neli Ukraina Doonau Vesikonna Nõukogu spetsialisti. Doonau delta on üks Euroopa suurimaid märgalasid - 20% deltast asub Ukrainas ja 80% Rumeenias. Delta on oma elustiku mitmekesisuse poolest rahvusvahelise tähtsusega ja võiks elustiku rohkuse tõttu olla üks ökoturismi armastatumaid sihtkohti, paraku on selle realiseerumist takistanud nii infrastruktuuri ebapiisavus kui ka koostöö nappus eri huvigruppide vahel. 2009.a. loodud vabatahtliku keskkonnaorganisatsioonide võrgustiku – Ukraina Doonau Vesikonna Nõukogu  - eesmärgiks ongi erinevate huvigruppide kaasamine delta majandamisel. Antud projekt tegeleb Vesikonna nõukogusse kuuluvate MTÜde koolitamise, nõukogu veebilehekülje ja alusdokumentide väljatöötamisega. Eestis kohtuvad ukrainlased Eesti MTÜde ja keskkonnaametnikega ning osalevad 24. novembril Tartus toimuval üheksandal Peipsi Foorumil. Lisainfo Margit Säre margit@ctc.ee Tel. 50 88 409