Eesti-Läti-Vene koostööprojekt ühendab jõud parema keskkonnahariduse nimel

12. juuni 2012

Aprillikuus alanud koostööprojekt lühinimega „Inimene ja loodus” ühendab oma tegevustega 11 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt, mittetulundussektorist riiklike asutusteni. Eestist osalevad projektis Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Kahe ja poole aasta jooksul toimub koolitusi, koostatakse viis näitust, töötatakse välja erinevaid õppematerjale ning arendatakse keskkonnahariduse keskusi.

Esimeseks laiemale avalikkusele suunatud tegevuseks on juuli lõpus Venemaal toimuv noortelaager, kus saavad osaleda ka 10 Eesti noort. Laagris osalejate valimine alles käib ja huvilistel on võimalik enne esmaspäeva, 18.juunit ka oma sooviavaldus saata (vt www.teec.ee).
Koostööprojekti „Koostöövõimalusi kujundav loodusharidus" peamine eesmärk on ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas ning arendada projektis osalevaid keskkonnahariduskeskusi. Projekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. 241 863 eurot on Eesti partnerite tegevuste elluviimiseks. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti juhtpartner on Läti Loodushoiu Agentuur, Lätist osalevad projektis veel Loodusmuuseumi Toetajate Kogu, Gauja Rahvuspark ja Dagda kohalik omavalitsus ning Venemaalt MTÜ Peipsi Järve Projekt, Sebezhi Rahvuspark, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus, Riiklik Loodusvarade Kasutamise ja Keskkonnakaitse Komisjon ning MTÜ „Bioloogid Loodushoiu eest” St.Peterburgist.

Projektis on kogemuste vahetuseks olulisel kohal koolitused, õppepäevad ja õppereisid. Juulikuus toimub Pihkva oblastis 7-päevane rahvusvaheline keskkonnalaager 14-17 aastastele noortele, septembri lõpus korraldatakse projekti partneritele keskkonnaharidusalane õppereis Eestisse, et tutvustada Eesti erinevate loodus- ja keskkonnaharidusasutuste kogemusi. Projekti jooksul toimuvad analoogsed õppereisid Lätti ja Venemaale, lisaks umbes 50 õppepäeva, 22 koolitust ja 3 keskkonnalaagrit. Projektis on tähtsal kohal ka käega katsutavad tulemused – näiteks Lätis valmib uus õuesõppeklass, uuendatakse matkaradasid, nii Eesti, Läti kui Venemaa keskused saavad soetada õppevahendeid, valmivad eri õppeprogrammid, sh lühifilmid ja slaidiesitlused. Eestis täiendatakse Kasepääl asuvat näitust „Peipsi järve elu tuba” mänguliste eksponaatidega, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse valmivasse loodusmajja tuleb taaskasutusteemaline näitus.

Lisainfo:
Eeva Kirsipuu, tel. 52 13881, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht
Kersti Sõgel, tel. 55 983 328, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektijuht
 

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu