Noored uurivad rahvusvahelises laagris Läti loodust

22. juuli 2013

Täna, 22.juulil algab Lätis rahvusvaheline looduslaager, kus osaleb 9 noort Eestist. 6-päevane programm viib Eestist, Lätist ja Venemaalt pärit noored Riia lähedale. Laagri eesmärgiks on uurida looduse mitmekesisust ja tutvustada erilisi looduskaitsealasid Lätis. Aga ka oma naabritega lihtsalt paremini tuttavaks saada.


Tegemist on Eesti-Läti-Vene loodusharidusliku ühisprojekti „Inimene ja loodus“ ühe tegevusega. Projektis osalevad kokku 11 riiklikku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt. Eestist on tegevustesse kaasatud Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus.

Laagris osaleb kokku ligi 30 noort vanuses 13-16 aastat. Eestist laagrisse soovijad pidid kirjutama motivatsioonikirja, miks nad soovivad laagrisse tulla. Sooviavaldusi laekus Narvast Tsirguliinani üle kolmekümne. Valituks osutunud noori ootab ees palju põnevaid tegevusi - näiteks niitude taimede tunda õppimine, matkamine rabas, kus muuhulgas uuritakse inimmõju soodele. Laagri tegevused viivad lisaks matkaradadele ka vee peale – üks päev möödub jõel paatides, läbi viiakse liivakivide vaatlust. Lisaks otseselt looduse tundma õppimisele tegeletakse ka inimeste ja keskkonna suhetega näiteks jäätmete teemalises töötoas. Kuna noori osaleb laagris kolmes riigist, siis enda ja oma kodumaa tutvustamiseks korraldavad noored kultuuriõhtuid.

Projektijuhid Kersti Sõgel ja Eeva Kirsipuu hindavad selliste laagrite korraldamist väga heaks võimaluseks naabritega paremini tuttavaks saada. Möödunud aasta juulikuus Pihkva oblastis Sebeži rahvuspargis sarnases laagris osalejad jäid kogemusega väga rahule.

Projekti tegevust läbiviimist, sh laagrite korraldamist toetab  Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013. Keskkonnaharidusliku ühisprojekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. 241 863 eurot on ette nähtud Eesti partnerite tegevuste elluviimiseks. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.

Programmi koduleht on www.estlatrus.eu

Lisainfo: Aire Orula, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse õpetaja, tel. 5093784
Teate edastas: Eeva Kirsipuu, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht, tel. 5213881, eeva.kirsipuu@ctc.ee