Konverents piriiülese Dnestri jõe haldamisest, Chisinaus, Moldovas, 20-21 septembril

16. september 2013

Konverents leiab aset Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projekti "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas" ühe tegevusena.

Rahvusvahelise konverentsi "Piiriülese Dnestri jõe haldamine uue koostöölepingu kohaselt"  eesmärgiks on analüüsida praegust Dnestri jõe keskkonnaseisundit, selgitada välja  prioriteetsed meetmed ning konverentsi teine päev keskendub valitusväliste organisatsioonide rollile piiriüleses keskkonnakoostöös. Dnestri jõe piiriülese haldamise leping  (Treaty between government of the republic of Moldova and the Cabinet of Ministers of Ukraine on cooperation on conservation and sustainable development of the Dniester river basin) kirjutati Moldova ja Ukraina valitsuste vahel alla novembris 2012 pärast pikki läbirääkimisi rahvusvaheliste organisatsioonide ja projektide toel.


Konvernetsi korraldab Peipsi Koostöö Keskuse pikaajaline partner Moldovas -  "Eco - TIRAS". 


Loe lähemalt projektist "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas".


Peipsi Koostöö Keskust esindab Dnestri Foorumil projektijuht Margit Säre.


Lisainfo: margit @ ctc.ee